Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2020-2025

 

Tải Kế hoạch tại đây: 104.pdf