Quyết định số 240/QĐ-SNV ngày 14/7/2020 của Sở Nội vụ phê duyệt Quy chế làm việc của phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên

 

Tải Quyết định tại đây: 240.pdf