Hội nghị thảo luận, thống nhất một số nội dung tiêu chí chấm điểm của Bộ Chỉ số đánh giá "Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp huyện".

Sáng ngày 10/7/2020, Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị thảo luận, thống nhất một số nội dung tiêu chí chấm điểm của Bộ Chỉ số đánh giá "Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp huyện".

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng các thành viên của Tổ giúp việc xây dựng và theo dõi Bộ Chỉ số đánh giá "Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp huyện" là đại diện các sở, ngành: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Giao thông vận tải, Thông tin và truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh và Bảo Hiểm xã hội tỉnh.

Chủ trì Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thiều Hương đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng Bộ Chỉ số đánh giá "Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp huyện", đây là công cụ giúp theo dõi quá trình triển khai, thúc đẩy toàn diện việc nâng cao kết quả thực hiện các trục nội dung mà Bộ Chỉ số đưa ra, góp phần nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội thảo: 

Hoàng Xuân Chính, Phó Trưởng phòng điều hành phòng Cải cách hành chính