Sở Nội vụ long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2015) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất.

Trong không khí hào hùng của mùa thu lịch sử, với niềm tự hào và tình cảm sâu sắc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phòng Miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ngày 27/8/2015, Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước (TCNN) (28/8/1945-28/8/2015) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất.

Tới dự Lễ Kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Bộ Nội vụ; các đồng chí nguyên là Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức  Ban Tổ chức chính quyền, Sở Nội vụ qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ. Dự Lễ Kỷ niệm đưa tin còn có phóng viên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh và Báo Hưng Yên.

  

           Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Tại Lễ Kỷ niệm, đồng chí Đỗ Thị Phượng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đọc diễn văn ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng trưởng thành và phát triển ngành Tổ chức nhà nước.

                      Đồng chí Đỗ Thị Phượng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức ngành TCNN đã kế thừa những thành tựu, truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, luôn luôn đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với công tác tổ chức bộ máy, ngành đã tham mưu giúp UBND các cấp kiện toàn, sắp xếp nhiều cơ quan, đơn vị theo đúng tinh thần cải cách hành chính, tin gọn bộ máy. Đến thời điểm hiện tại bộ máy tổ chức hành chính, sự nghiệp của tỉnh gồm có 19 sở, ban, ngành; 10 Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 709 đơn vị sự nghiệp công lập (trong đó có 163 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; 546 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện).

Đối với công tác bầu cử, ngành đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các cấp, các ngành, các huyện, thành phố tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện thành công các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Công tác địa giới hành chính được ngành nghiên cứu triển khai thực hiện thận trọng, chặt chẽ, chính xác. Ngành đã tham mưu sáp nhập, chia tách một số huyện trong giai đoạn của tỉnh Hải Hưng và Hưng Yên. Năm 2009, đã tham mưu giúp UBND tỉnh đề nghị Chính phủ thành lập thành phố Hưng Yên trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Hưng Yên và điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Hưng Yên năm 2013. Việc thành lập mới đơn vị chính quyền, mở rộng, nâng cấp đô thị đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của tỉnh.

Năm 2007, tham mưu giúp cho tỉnh triển khai thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Qua đó đã nâng lên nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục tiêu mở rộng dân chủ ở cơ sở, làm chuyển biến một bước quan trọng phương thức lãnh đạo của Đảng, điều hành quản lý của chính quyền và hoạt động của các đoàn thể nhân dân. Xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, tạo động lực thúc đẩy quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ngành đã được nghiên cứu sâu sắc, kịp thời làm căn cứ pháp quy để toàn ngành triển khai thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Đối với cấp tỉnh, từ ngày tái lập tỉnh đến nay, ngành đã tham mưu giúp UBND tỉnh thể chế các quy định của Chính phủ, Bộ Nội vụ về công tác Nội vụ với 22 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Nội vụ được ban hành.

Trong chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010, giai đoạn 2011-2020, ngành đã chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện tất cả các nội dung cơ bản: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Trong đó tập trung tham mưu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục ở những lĩnh vực có liên quan trực tiếp, thường xuyên đến các hoạt động và đời sống của các tổ chức, công dân nhằm tạo ra môi trường thuận lợi để doanh nghiệp và công dân phát triển kinh tế.

Công tác thi tuyển công chức đã được ngành tham mưu tổ chức kịp thời, đáp ứng được nguyện vọng của người dân và xã hội. Từ năm 1997 đến nay, đã tham mưu tổ chức 10 cuộc thi tuyển công chức thuộc các ngành giáo dục, y tế, các ngạch hành chính, nâng ngạch; 02 cuộc thi tuyển công chức cấp xã đảm bảo đúng quy chế, khách quan, dân chủ, đúng luật được dư luận xã hội đồng tình, tạo được lòng tin của nhân dân.

Cơ chế thu hút nguồn nhân lực có chất lượng về công tác tại các cơ quan, đơn vị, chính quyền trong tỉnh được ngành chú trọng quan tâm tham mưu kịp thời giúp Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện. Ngành đã tham mưu giúp cho tỉnh thu hút được 308 sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong tỉnh; 241 bác sỹ, dược sỹ (trong đó có 215 bác sỹ, 26 dược sỹ) vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế và trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên. Xây dựng Đề án vị trí việc làm tạo được khung mô hình rõ về vai trò, vị trí của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Chủ động tham mưu giúp Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. Ngành đã tham mưu cử nhiều công chức đi đào tạo, tập huấn tại các nước tiên tiến, phát triển trên thế giới; đi đào tạo, bồi dưỡng sau đại học, nghiên cứu sinh, bác sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II, dự các kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính, chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp (và tương đương) nhờ đó chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh không ngừng được tăng lên, dần đáp ứng theo yêu cầu của quá trình hội nhập và phát triển.

Công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được ngành chú trọng quan tâm, tham mưu, thực hiện đúng theo quy định, nhiều cán bộ trẻ tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh được đưa vào diện quy hoạch lãnh đạo chủ chốt, một số người đã được bổ nhiệm, khẳng định được năng lực chuyên môn và nhiệt huyết của tuổi trẻ trong quá trình công tác.

Việc thực hiện chế độ chính sách về tiền lương đảm bảo đúng quy định. Kịp thời trong việc thẩm định, tham mưu nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn do có thành tích xuất sắc, phụ cấp thâm niên nghề, thâm niên vượt khung cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, thực hiện đúng theo Kế hoạch đã được ban hành. Việc giải quyết đơn thư của tổ chức, công dân nhanh chóng và kịp thời. Các hội, tổ chức phi chính phủ từng bước hoạt động nề nếp, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được đẩy mạnh, các phong trào thi đua yêu nước được phát động rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong công tác, học tập, chiến đấu, lao động, sản xuất, xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng con người mới, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân, thành phần trong xã hội hưởng ứng nhiệt tình. Các hình thức tuyên dương, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân được thực hiện kịp thời, các điển hành tiên tiến được nhân rộng và đang trở thành động lực quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều cá nhân, tập thể đã được Đảng và nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Công tác tôn giáo từng bước được đổi mới, chủ động và sáng tạo, đáp ứng được nhiệm vụ, quyền hạn chức trách được giao; tạo điều kiện cho các tôn giáo được hoạt động theo chính sách và pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần yêu nước của đồng bào có đạo, làm thất bại âm mưu thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo chống đối chế độ; xoá bỏ ngăn cách giữa đồng bào có đạo và không có đạo, góp phần đảm bảo trật tự an ninh ở địa phương.

Công tác Văn thư-Lưu trữ được thực hiện có hiệu quả, giá trị tài liệu lưu trữ dần được phát huy. Hệ thống làm công tác công tác văn thư, lưu trữ nhà nước của tỉnh đã có sự thay đổi tích cực cả về tổ chức, cơ sở vật chất, kinh phí đầu tư và đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế về công tác văn thư, lưu trữ; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các cơ quan, tổ chức; Bảo quản tốt tài liệu lưu trữ trong kho tránh mất mát, mối mọt và cháy nổ; phục vụ tốt nhu cầu khai thác của độc giả, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ cho các đối tượng làm công tác văn thư, lưu trữ trên toàn tỉnh…

Công tác trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân và kiến nghị của cử tri đã được ngành nghiêm túc nghiên cứu, trả lời sâu sắc. Qua quá trình tiếp xúc với cử tri, những vấn đề về công tác cán bộ, thi tuyển công chức, chế độ chính sách...được ngành trả lời cụ thể, cử tri trong tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân không có những phản ánh, kiến nghị sau các cuộc họp của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện.

                   Đồng chí Nguyễn Tiến Trải, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ

Đồng chí Nguyễn Tiến Trải, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ, đại diện cho các đồng chí cán bộ, công chức đã nghỉ hưu qua các thời kỳ phát biểu tại Lễ Kỷ niệm. Đồng chí nhấn mạnh: trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau, nhưng dù ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, từ những năm tháng kháng chiến cam go, ác liệt đến những tháng năm xây dựng hòa bình và đổi mới phát triển đất nước, lớp lớp các thế hệ cán bộ, công chức của ngành Tổ chức nhà nước tỉnh luôn luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng cao đẹp mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc những trọng trách được giao; góp phần xây dựng chính quyền cách mạng từ buổi đầu dựng nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là những người “công bộc” của dân như Bác Hồ đã dạy, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng; sự nghiêp phát triển kình tế xã hội của tỉnh.

                Đồng chí Nguyễn Đình Tuệ, Bí thư Chi đoàn Sở Nội vụ

Đồng chí Nguyễn Đình Tuệ, Bí thư Chi đoàn Sở Nội vụ, đại diện thế hệ trẻ của ngành phát biểu cảm nghĩ: chúng tôi tự hào về các thế hệ cha anh; suốt 70 năm qua, ngành Tổ chức nhà nước đã có những đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh nhà. Trong thời kỳ kháng chiến, cứu quốc, ngành Tổ chức nhà nước luôn là một trong những đơn vị đi đầu tham mưu xây dựng chính quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ngày càng vững mạnh, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Chúng tôi luôn ý thức được rằng, những thành quả mà chúng tôi được kế thừa hôm nay là công sức, mồ hôi, trí tuệ của các thế hệ cha anh, những người đi trước đã khai phá, dựng xây, tạo lập nên những thành quả vô cùng trân trọng này. Với lớp trẻ chúng tôi, ngày 28 tháng 8 còn là ngày tri ân. Chúng tôi đời đời ghi lòng, tạc dạ công lao trời biển của các thế hệ cha anh đã dâng hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho sự trưởng thành và phát triển của  Ngành. Càng trân trọng và tự hào về lịch sử, về truyền thống chúng tôi càng nhận thức sâu sắc rằng, nền độc lập, tự do, hòa bình, sự phát triển của Ngành hôm nay chúng ta có được đã phải đổi bằng xương máu, tuổi xuân, cuộc đời, hạnh phúc của biết bao lớp người đi trước. Để tiếp bước đi lên hoàn thành sứ mệnh của mình, thế hệ trẻ chúng tôi là những con người đang và sẽ viết tiếp 70 năm vẻ vang của ngành, chúng tôi xin nguyện: luôn luôn nỗ lực phấn đấu, xung kích, học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp để phục vụ đất nước, nhân dân tỉnh nhà ngày càng tốt hơn; Chúng tôi xin được kế thừa và phát huy tốt nhất truyền thống đoàn kết, đổi mới, phát triển và những thành quả mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp, tạo dựng. Chúng tôi nguyện sẽ đem hết sức trẻ, tài năng và nghị lực của mình để làm nên những thành quả mới, xứng đáng với niềm tin của các thế hệ cha anh đi trước đã kỳ vọng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các thế hệ ngành Nội vụ tỉnh đã đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới ngành Nội vụ tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu; tổ chức công tác cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, minh bạch và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển, hội nhập ngày càng sâu rộng; đổi mới công tác thi tuyển, xét tuyển để chọn công chức có năng lực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước;  nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tôn giáo, các hội, tổ chức nghề nghiệp và đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông, đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Sở Nội vụ; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trao bức trướng tặng ngành Nội  vụ tỉnh với dòng chữ: "Phát huy truyền thống 70 năm đoàn kết-trách nhiệm-đổi mới-trưởng thành".

Cũng dịp này, 21 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Tặng thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước”; 02 tập thể và 02 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Tổ chứ nhà nước; 04 tập thể và 04 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong đợt thi đua chào mừng Kỷ niệm ngày thành lập ngành.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

    Đồng chí Nguyễn Văn Thông, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trao tặng bức trướng cho Sở Nội vụ