Sở Nội vụ tổ chức thăm hỏi, chúc mừng, hỗ trợ tổ chức, chức sắc, chức việc tôn giáo

          Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 của Sở Nội vụ về việc thăm hỏi, chúc mừng, hỗ trợ tổ chức, chức sắc, chức việc tôn giáo và ý kiến của Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tại văn bản số 130/CV-BTT ngày 07/9/2023 về việc đề nghị thăm hỏi, hỗ trợ chức sắc, chức việc năm 2023.

           Trong các ngày 12&17/10/2023 Sở Nội vụ tổ chức thành lập Đoàn do Ông Cù Trọng Khang, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ chức sắc, chức việc Phật giáo bị ốm đau hoặc gặp khó khăn về kinh tế. Tại các nơi Đoàn đến, đồng chí Trưởng Đoàn đã gửi lời thăm hỏi, động viên chúc sức khỏe, chia sẻ những khó khăn tới quý vị chức sắc, chức việc Phật giáo; đồng thời thông tin tình hình kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị trọng đại, công tác đảm bảo an sinh xã hội, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương trong 9 tháng năm 2023, khẳng định những kết quả đạt được có sự đóng góp to lớn của tổ chức, chức sắc, chức việc tôn giáo, mong muốn trong thời gian tới quý vị chức sắc, chức việc Phật giáo tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng hành cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, an sinh tại địa phương, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển của đất nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng.

           Bày tỏ phấn khởi được đón tiếp đoàn, quý vị chức sắc, chức việc đã cảm ơn sự quan tâm, động viên của Lãnh đạo Sở Nội vụ, đồng thời khẳng định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, cùng tín đồ phật tử và Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước và địa phương góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Một số hình ảnh của Đoàn:

 

 

 

Phòng Tín ngưỡng - Tôn giáo