Sở Nội vụ khai giảng lớp bồi dưỡng Văn hóa công sở năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 07/2/2023 của UBND tỉnh về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên năm 2023; Kế hoạch số 34/KH-SNV ngày 09/3/2023 của Sở Nội vụ về tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn năm 2023; Quyết định số 2228/QĐ-SNV ngày 06/9/2023 của Sở Nội vụ về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng Văn hóa công sở.

Ngày 11/9/2023, Sở Nội vụ Hưng Yên phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức các lớp bồi dưỡng Văn hóa công sở cho 110 công chức thuộc các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Dự khai mạc và chỉ đạo lớp bồi dưỡng: đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Dự khai mạc có: Tiến sỹ  Nguyễn Thị Hà, Phó trưởng khoa Khoa học lưu trữ và Quản trị văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia; Lãnh đạo, công chức phòng Công chức, viên chức, Văn phòng Sở Nội vụ và các học viên có mặt đầy đủ.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Sau một thời gian chuẩn bị tích cực, Chương trình bồi dưỡng Văn hoá công sở đã được Sở Nội vụ phối hợp Học viện Hành chính Quốc gia xây dựng dựa trên các quy định của pháp luật và thực tiễn hoạt động nghề nghiệp, các kiến nghị đề xuất của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng của lớp học cũng đã được xây dựng thật sự thiết thực với hoạt động nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được trang bị, cập nhật kiến thức gồm 4 chuyên đề, cụ thể: Chuyên đề 1:Những vấn đề chung về điều hành công sở; Chuyên đề 2: Xây dựng văn hoá công sở; Chuyên đề 3: Thực hành đạo đức công vụ tại công sở; Chuyên đề 4: Kỹ năng làm việc tại công sở.

Tiến sỹ  Nguyễn Thị Hà, Phó trưởng khoa Khoa học lưu trữ và Quản trị văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia

truyền tải các nội dung bồi dưỡng đến các học viên

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác văn hóa công sở trong tình hình mới.  Đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu học viên thể hiện tinh thần và thái độ nghiêm túc trong quá trình tham gia lớp học, chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học, hoàn thành tốt chương trình, nội dung lớp bồi dưỡng đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng

 

 

 

Phòng Công chức, viên chức