Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2023 của Sở Nội vụ

 

Tải Kế hoạch tại đây: KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9.2023.pdf