Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng: Tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

     Sáng 26/7, tại thành phố Phủ Lý (Hà Nam), Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.  

     Dự Hội nghị có các đồng chí: Lại Văn Hoàn, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình - đơn vị Cụm trưởng; Hà Lan Anh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định - đơn vị Cụm phó; Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh uỷ viên, Phủ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam - đơn vị Cụm phó Cụm thi đua các tỉnh ĐBSH năm 2023.

     Cùng dự có đồng chí Đỗ Ngọc Toàn - Phó trưởng phòng Pháp chế Thanh tra, chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung Uơng; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Hà Nam; Lãnh đạo Sở Nội vụ, Lãnh đạo và chuyên viên các Ban, Phòng Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ 9 tỉnh thuộc Cụm thi đua. Đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên do đồng chí Nguyễn Thị Tươi - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn.

     Phát biểu chào mừng Hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Nam, đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trong thời gian qua, các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh ĐBSH đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực, sôi nổi, rộng khắp các phong trào thi đua. Qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi tỉnh nói riêng và của Cụm thi đua nói chung. 

Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam - đơn vị Cụm phó, phát biểu chào mừng Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

     Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng tại Hội nghị cho thấy: 6 tháng đầu năm 2023, phong trào thi đua yêu nước Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng được triển khai với nhiều nội dung, tiêu chí cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đạt kết quả đáng khích lệ. Các phong trào thi đua “ Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau", “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”… tiếp tục được triển khai hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

     Tình hình kinh tế - xã hội của các tỉnh trong cụm trong 6 tháng đầu năm tiếp tục ổn định và có bước phát triển toàn diện. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của các tỉnh trong cụm đạt mức khả quan so với cùng kỳ 2022. Tổng thu ngân sách của các tỉnh trong cụm là trên 116.300 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của các tỉnh trong cụm đạt 246.514 tỷ đồng. Lĩnh vực CCHC, triển khai chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số có nhiều chuyển biến; thứ hạng các chỉ số về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hiệu quả quản trị và hành chính công, sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước... đạt kết quả tích cực. Các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư được tăng cường.

Các đại biểu dự hội nghị

     Tính đến hết tháng 6/2023, toàn Cụm đã có 1.340 xã đạt chuẩn NTM; 440 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 101 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 82 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn NTM hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.Tỷ lệ giảm nghèo của các tỉnh trong Cụm giảm so với bình quân chung của cả nước…Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, các chính sách xã hội được quan tâm, triển khai toàn diện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững....

     Cùng với các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, đặc biệt là khen thưởng đột xuất được quan tâm đúng mức và có tác dụng nêu gương. Tỷ lệ khen người lao động trực tiếp được nâng lên, góp phần động viên, nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Kết quả của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội của các tỉnh đề ra. 

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, trao đổi kinh nghiệm, những cách làm sáng tạo, những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mỗi tỉnh nói riêng và Cụm thi đua nói chung.

Đồng chí Nguyễn Thị Tươi - Phó Giám đốc Sở Nội vụ,

Đại biểu tỉnh Hưng Yên tham luận tại Hội nghị

Cụm thi đua các tỉnh ĐBSH cũng triển khai phương hướng nhiệm vụ hoạt động 6 tháng cuối năm 2023.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã được gặp gỡ, giao lưu với các điển hình tiên tiến của 3 tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương trong phong trào thi đua “ Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021 - 2025.

Chương trình giao lưu với các điển hình tiên tiến của 3 tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương trong phong trào thi đua

“ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 -2025.

 

Các đại biểu thăm quan Công ty TNHH Friesland Campina Hà Nam - Điển hình tiên tiến

     Trước đó (chiều 25/7), các đại biểu đã đến thăm điển hình tiên tiến Công ty TNHH Friesland Campina Hà Nam và tham quan chùa Địa Tạng Phi Lai (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

Phạm Thị Hà Mi, Ban TĐKT