Khối thi đua Ngân hàng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Ngày 25/7/2023tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hưng Yên, Khối thi đua Ngân hàng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hưng Yên; Giám đốc, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của 10 Ngân hàng thành viên trong Khối thi đua; lãnh đạo và chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

 Thay mặt Khối thi đua, bà Phạm Minh Hải - Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hưng Yên, Trưởng khối thi đua năm 2023 đã báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Khối thi đua Ngân hàng.

Bà Phạm Minh Hải - Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hưng Yên báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Khối thi đua Ngân hàng.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Khối thi đua Ngân hàng đã xây dựng kế hoạch với những nội dung, tiêu chí cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của Khối; tiến hành đăng ký thi đua và ký giao ước thi đua năm 2023. Các đơn vị thành viên trong Khối đã bám sát định hướng, mục tiêu, trên cơ sở kế hoạch kinh doanh và nhiệm vụ chính trị được giao, đã tổ chức phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, thi đua đột xuất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh, không ngừng nâng cao năng lực điều hành, huy động vốn, tăng trưởng tín dụng, thu hồi nợ xấu, tiết kiệm chi phí,…Các phong trào thi đua đã có nhiều đổi mới cả về hình thức và nội dung, do vậy đã thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia.

Hội nghị đã thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, tiếp tục gắn kết chặt chẽ các phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị nói chung và mỗi cán bộ, đảng viên nói riêng để góp phần đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực quan trọng nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt việc bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình mới, nhân tố mới, các gương điển hình tiên tiến; quan tâm động viên kịp thời những tập thể nhỏ và cá nhân lao động trực tiếp có sáng kiến cải tiến, đề xuất hoặc áp dụng những công nghệ mới góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác của từng đơn vị trong Khối.

Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận tại Hội nghị cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Khối thi đua.

Ông Nguyễn Đình Tuệ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Đình Tuệ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đề nghị Khối thi đua nghiên cứu, bổ sung một số nội dung: Đổi mới nội dung Ký giao ước thi đua của các đơn vị trong Khối; phát triển, mở rộng thành viên trong Khối thi đua; tổ chức thêm các hoạt động trong Khối như giao lưu văn nghệ, tổ chức các Hội thao,…; lưu ý về tiêu chuẩn điều kiện khen thưởng theo Luật TĐKT 2022 và thành tích đề nghị khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; quan tâm, chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tổ mới ở các đơn vị trong Khối thi đua từ đó lựa chọn và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu thực sự có tác dụng nêu gương và mang tính lan tỏa cao trong toàn xã hội./.

Đoàn Thu Trang, Ban Thi đua - Khen thưởng.