Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các tập thể, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên

 

Tải Quyết định tại đây: QUYẾT ĐỊNH - QCĐG (1).pdfQUY CHẾ ĐÁNH GIÁ_2023.pdf;  Biểu mẫu (1).rar