Quyết định số 1436/QĐ-SNV ngày 16/5/2023 sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên

Tải Văn bản tại đây:

- Quyết định số 08/QĐ-SNV ngày 03/02/2020 ban hành Quy chế làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên: QĐ 08-2020.pdf

- Quyết định số 1436/QĐ-SNV ngày 16/5/2023 sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên: Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc.pdf

Văn phòng Sở