TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH; NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch: số 204/KH-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh về CCHC nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2023. Ngày 03/6/2023, Sở Nội vụ phối hợp với VNPT Hưng Yên và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2023, cho 1.703 học viên tại 11 điểm cầu là các cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công thuộc UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Ảnh Hội nghị tập huấn

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, Bà Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh, nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố công tác cải cách hành chính; công tác quản trị và hành chính công của tỉnh trong những năm qua đã có sự chuyển biến tích cực; Các cấp chính quyền đã chú trọng việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản QPPL theo thẩm quyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật được triển khai nghiêm túc; Các TTHC đã được tích hợp đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; Chất lượng dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp được nâng cao với số lượng hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 4 ngày càng tăng. Các đơn vị sự nghiệp công lập từng bước được đổi mới, sắp xếp, tổ chức lại theo hướng tinh gọn, thu gọn đầu mối, giảm cấp phó; Việc quản lý, sử dụng tài sản công được phân cấp rõ ràng; Công nghệ thông tin ngày càng được ứng dụng mạnh mẽ, các đường truyền kết nối Internet băng thông rộng của các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã hoạt động ổn định đảm bảo đã phát huy hiệu quả việc kết nối các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh…

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số đơn vị, địa phương chưa nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện để có giải pháp cụ thể, thiết thực khắc phục những thiếu sót, hạn chế, tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả công tác CCHC, nâng cao hiệu quả và quản trị hành chính công theo Kế hoạch đề ra; Vẫn còn văn bản QPPL sai về nội dung, căn cứ, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản do UBND cấp huyện, cấp xã ban hành; Việc công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên phần mềm một cửa điện tử tỉnh theo quy định đạt tỷ lệ thấp ở cấp huyện, rất thấp ở cấp xã không đạt được tỷ lệ yêu cầu là 100%; Quá trình thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy cũng phát sinh nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, biên chế, chế độ chính sách và quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức; Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; Tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước tại các còn đạt ở mức thấp so với yêu cầu đề ra; Việc triển khai DVC trực tuyến mức độ 3,4 còn gặp nhiều khó khăn; việc triển khai sử dụng chữ ký số của lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, vẫn thực hiện trình văn bản giấy trong trao đổi công việc...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên việc trang bị kịp thời những kiến thức về công tác CCHC, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cho cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham mưu thực hiện công tác CCHC, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết. Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân ở cơ sở và nâng cao chỉ số cải cách hành chính; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh trong thời gian tới.

Để Hội nghị tập huấn đạt kết quả tốt nhất, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Thiều Hương yêu cầu: Các học viên tham gia Hội nghị tập huấn cần tập trung học tập với tinh thần nghiêm túc, tiếp thu và cầu thị nắm bắt những kiến thức cần thiết để áp dụng thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình; tích cực trao đổi thông tin để giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công diễn ra trong thực tế thực hiện nhiệm vụ.

Bà Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ khai mạc và chỉ đạo lớp tập huấn

 

Tại Hội nghị tập huấn, PGS.TS Lê Văn Chiến, Viện trưởng viện Lãnh đạo học và Chính sách công, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Bùi Văn Quyết, Chuyên viên chính, Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ đã truyền đạt đến các học viên một số nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính, công tác quản trị và hành chính công; Phân tích, đánh giá Chỉ số CCHC, Chỉ số PAPI của tỉnh Hưng Yên những năm gần đây; Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tại một số địa phương…

          Trong thời gian tập huấn, các học viên cũng đã tích cực trao đổi, thảo luận các vấn đề về những vướng mắc, bất cập và kiến nghị đề xuất trong công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công nhất là những vấn đề liên quan đến: Hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; số lượng hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình; chất lượng của Cổng Dịch vụ công trực tuyến; phần mềm Quản lý văn bản và điều hành,…Các ý kiến thắc mắc, tham gia của các học viên đều được báo cáo viên, tổ tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh kịp thời giải đáp, hướng dẫn cụ thể trực tiếp tại Hội nghị. 

Đồng chí Bùi Văn Quyết, Chuyên viên chính, Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ

truyền đạt một số nội dung cải cách hành chính

PGS.TS Lê Văn Chiến, Viện trưởng viện Lãnh đạo học và Chính sách công, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt một số nội dung về công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công

Qua Hội nghị tập huấn đã giúp cho các học viên cập nhật những kiến thức cơ bản nhất và mới nhất về công tác CCHC, công tác quản trị và hành chính công; từ đó giúp đội ngũ công chức, viên chức trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ này được bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng vào thực tiễn công việc của cơ quan, đơn vị, góp phần tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh đáp ứng được yêu cầu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp đến thực hiện giao dịch tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Phòng Cải cách hành chính- Văn thư lưu trữ