TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2023 TẠI TỈNH HƯNG YÊN

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Hưng Yên năm 2023, Kế hoạch số 34/KH-SNV ngày 09/3/2023 của Sở Nội vụ về tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn năm 2023, từ ngày 25/5 đến ngày 30/5/2023, Sở Nội vụ Hưng Yên tổ chức 04 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho 480 học viên là công chức, viên chức chuyên môn và công chức, viên chức trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức Trung ương được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước do chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có phạm vị hoạt động trong tỉnh, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc các lớp tập huấn, đồng chí Cù Trọng Khang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã nêu công tác văn thư, lưu trữ có vai trò rất quan trọng đối với cơ quan, tổ chức, là huyệt mạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhằm bảo đảm thông tin bằng văn bản phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, quản lý trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải quyết công việc hàng ngày và ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đặc biệt trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và chủ trương đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, việc chuyển đổi từ công tác văn thư, lưu trữ đối với tài liệu nền giấy sang công tác văn thư, lưu trữ điện tử là vô cùng cấp thiết. Do đó đồng chí đề nghị các học viên tham dự các lớp tập huấn tập trung nghiên cứu, nắm chắc, lĩnh hội đầy đủ nội dung của lớp tập huấn, đồng thời tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong thực tế thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, tổ chức.

Tại các lớp tập huấn, học viên được PGS.TS Vũ Thị Phụng, Giảng viên cao cấp, Nguyên Trưởng khoa Lưu trữ và Quản trị văn phòng (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,  Đại học Quốc gia Hà Nội), Phó Chủ tịch Hội Văn thư – Lưu trữ Việt Nam, Tiến sĩ Cam Anh Tuấn, Trưởng khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Thị Chinh, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử truyền đạt những quy định mới về công tác văn thư, lưu trữ điện tử như: tác động của chuyển đổi số đối với công tác văn thư, lưu trữ; quản lý văn bản điện tử; lập hồ sơ điện tử, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; quản lý, sử dụng con dấu và thiết bị lưu trữ khóa bí mật…

 

PGS.TS Vũ Thị Phụng Giảng viên cao cấp, Nguyên Trưởng khoa Lưu trữ và Quản trị văn phòng

(Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), Phó Chủ tịch Hội Văn thư – Lưu trữ Việt Nam

Tiến sĩ Nguyễn Thị Chinh - Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia

Tiến sĩ Cam Anh Tuấn, Trưởng khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)

Thông qua các lớp tập huấn, các công chức, việc chức chuyên môn và công chức, viên chức trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ trữ tại các cơ quan, tổ chức được trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ, đặc biệt là văn thư, lưu trữ điện tử để xử lý, giải quyết công việc được giao./.

Quang cảnh Hội nghị

 

 

Phòng Cải cách hành chính - Văn thư lưu trữ