Đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ làm việc tại tỉnh Hưng Yên về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Nội vụ

Sáng ngày 24/5/2023, tại trụ sở UBND tỉnh Hưng Yên, Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ, do đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Hưng Yên về tình hình thi hành pháp luật quản lý nhà nước về thanh niên, quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ; việc triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Trung Thành Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh và các phòng chuyên môn có liên quan thuộc Sở Nội vụ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn tiến hành công bố các Quyết định kiểm tra, phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch kiểm tra. Đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên báo cáo tóm tắt các nội dung đã nêu tại Quyết định và Kế hoạch kiểm tra.

Đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khái quát chung về đặc điểm, tình hình, những thuận lợi, khó khăn về trong thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Nội vụ tại tỉnh Hưng Yên, giao Sở Nội vụ báo cáo chi tiết các nội dung kiểm tra, các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp giải trình, cung cấp tài liệu phục Đoàn kiểm tra yêu cầu.

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện Sở Nội vụ, đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tóm tắt về tình hình thi hành pháp luật quản lý nhà nước về thanh niên, quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ; việc triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại buổi làm việc

Theo báo cáo, trong giai đoạn kiểm tra, tỉnh Hưng Yên đã ban hành hơn 120 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực Nội vụ tại địa phương. Trên cơ sở hành lang pháp lý về lĩnh vực Nội vụ, việc triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên, về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, sâu sát đến tất cả các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; qua đó, đạt được nhiều thành tựu đáng kể, như: thành lập, kiện toàn đối với 23 tổ chức hội, quỹ cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức 03 lớp tập huấn (412 học viên) dành cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên, quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh; tổ chức đối thoại với đoàn thanh niên được thực hiện tại cấp tỉnh 03 cơ quan, đơn vị, cấp huyện 5/10 đơn vị, cấp xã 20/161 đơn vị, 55/161 UBND cấp xã đã ban hành kế hoạch tổ chức đối thoại, các đơn vị còn lại phấn đấu hoàn thành việc xây dựng kế hoạch và tổ chức đối thoại trong năm 2023,…

Các thành viên của Đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ, Lãnh đạo Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung trao đổi về các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan lĩnh vực Nội vụ, như: tình hình thi hành pháp luật, việc tự theo dõi, kiểm tra, xử lý văn bản pháp luật, những khó khăn, bất cập trong công tác xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản lĩnh vực Nội vụ.

Đồng chí Lê Quang Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ đã trao đổi, làm rõ thêm một số kết quả trong việc tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Nội vụ; đồng thời, nhấn mạnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ của tỉnh luôn được kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phù hợp với hệ thống các văn bản của Trung ương. Đặc biệt, vừa qua, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên, đây là một trong những văn bản pháp luật có tính chất quan trọng và cần thiết, đảm bảo sự thống nhất, liên thông của bộ máy hành chính trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tiếp thu các ý kiến Đoàn kiểm tra đưa ra, đồng chí Lê Quang Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định thời gian tới, với vai trò là cơ quan chuyên môn tham mưu của UBND tỉnh, Sở Nội vụ sẽ thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ.

Đồng chí Lê Quang Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Trưởng đoàn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật lĩnh vực Nội vụ của tỉnh Hưng Yên, đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai và thực hiện tốt các văn bản của Trung ương đối với các nội dung nêu trên.

Chiều cùng ngày, Đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ đã có buổi làm việc trực tiếp với UBND huyện Phù Cừ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Phù Cừ

Làm việc với Đoàn kiểm tra, về phía Sở Nội vụ có đồng chí Nguyễn Thị Tươi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và các đồng chí lãnh đạo phòng chuyên môn liên quan thuộc Sở Nội vụ. Về phía UBND huyện Phù Cừ có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phòng Nội vụ và một số đồng chí Chủ tịch các xã thuộc huyện Phù Cừ.

Đồng chí Nguyễn Thị Tươi, Phó Giám đốc Sở phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Phù Cừ

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ đã trao đổi, thảo luận làm rõ các kiến nghị, đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện về công tác thi hành pháp luật về thanh niên, về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền ban hành của UBND huyện và việc triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ phát biểu tại buổi làm việc

Kết thúc buổi làm việc với UBND huyện Phù Cừ, đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Trưởng đoàn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác thi hành pháp luật về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, về thanh niên tại địa phương, đề nghị UBND huyện Phù Cừ tiếp tục triển khai hiệu quả chiến lược thanh niên và công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ đảm bảo theo đúng quy định pháp luật; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực Nội vụ của địa phương nói riêng và của tỉnh Hưng Yên nói chung. 

Thanh tra Sở