Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về: Quy định hỗ trợ cán bộ, công chức nghỉ việc hoặc chuyển công tác, Quy định chính sách thu hút giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học trên địa bàn tỉnh

Chiều ngày 22/5/2023, Sở Nội vụ chủ trì tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia và thống nhất một số nội dung của Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về: Quy định hỗ trợ cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý về biên chế của UBND tỉnh nghỉ việc hoặc chuyển công tác, giai đoạn 2023-2026; Quy định chính sách thu hút giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học vào giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; các đồng chí là Lãnh đạo đại diện các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tổ chức, biên chế Sở Nội vụ.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã phát biểu làm rõ sự cần thiết, ý nghĩa, căn cứ pháp lý, đối tượng, điều kiện tiêu chuẩn và mức hỗ trợ của 02 Quy định chính sách đặc thù của tỉnh, cụ thể:

Về Quy định hỗ trợ cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý về biên chế của UBND tỉnh nghỉ việc hoặc chuyển công tác góp phần thực hiện có hiệu quả công tác sắp xếp lại hành chính cấp xã, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo quy định, đồng thời hỗ trợ thêm một phần kinh phí cho những người sau khi nghỉ hưởng chính tinh giản biên chế và thôi việc theo nguyện vọng theo các Nghị định của Chính phủ: số 108/2014/NĐ-CP; số 113/2018/NĐ-CP; số 143/2020/NĐ-CP để bảo đảm ổn định cuộc sống. Trong đó: Đối tượng áp dụng là Cán bộ, công chức đã được giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu hoặc nghỉ thôi việc ngay theo quy định của Chính phủ; Cán bộ, công chức còn thời gian công tác từ đủ 36 tháng trở lên chuyển thành viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh uỷ quản lý); Cán bộ, công chức còn thời gian công tác từ đủ 36 tháng trở lên trong các cơ quan, tổ chức chuyển thành người làm việc hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước cấp trong các Hội đặc thù thuộc tỉnh quản lý hoặc chuyển sang công tác tại doanh nghiệp Nhà nước. Mức hỗ trợ khi các đối tượng trên nghỉ việc ngoài khoản tiền được hưởng các chế độ nghỉ việc theo quy định của pháp luật hiện hành còn được tỉnh hỗ trợ một lần bằng tiền với mức tối đa không quá 100 triệu đồng/người.

Về Quy định chính sách thu hút giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học vào giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nhằm thu hút, đãi ngộ, khuyến khích, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để người địa phương và người ngoài tỉnh có nhiều thành tích trong công tác, đóng góp vào xây dựng và phát triển giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học công lập tỉnh Hưng Yên, đồng thời góp phần bổ sung được nguồn nhân lực giảng dạy cho các cơ sở giáo dục công lập trong thời gian tới. Trong đó: Đối tượng áp dụng là Giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học được tuyển dụng về các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố nếu đủ điều kiện được hưởng 02 mức hỗ trợ bao gồm: Mức hỗ trợ chung (Hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP) và mức hỗ trợ của tỉnh (Đối với giáo viên tiểu học: 1,0 lần mức lương cơ sở/tháng, Đối với giáo viên mầm non: 1,5 lần mức lương cơ sở/tháng, Các trường hợp chuyển từ công việc khác sang làm giáo viên được hưởng 1/3 (một phần ba) lần mức hỗ trợ nêu trên). Đồng thời quy định Giáo viên đã nhận kinh phí thu hút không thực hiện đúng thời gian công tác như đã cam kết hoặc vi phạm kỷ luật đến mức buộc thôi việc phải hoàn trả kinh phí đã nhận (trừ trường hợp bất khả kháng như: bị tai nạn, bệnh hiểm nghèo, ... có xác nhận của cơ sở y tế không thể giảng dạy).

Theo lộ trình, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 02 Nghị quyết vào Kỳ họp thường niên của HĐND tỉnh giữa năm 2023.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu; đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã thảo luận và tham gia ý kiến đối với nội dung dự thảo các Nghị quyết. Đồng thời, với mỗi ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, đồng chí Bùi Xuân Hiếu, Trưởng phòng Tổ chức, biên chế đã giải trình cụ thể từng ý kiến của đại biểu.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị các đại biểu dự họp bổ sung các ý kiến tham gia đối với 02 dự thảo nêu trên và các đại biểu đã đồng tình với các nội dung giải trình của Sở Nội vụ. Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh ban hành 02 Nghị quyết và đề nghị Sở Tư pháp thẩm định bảo đảm lộ trình, thời gian thực hiện theo quy định.

Phòng Tổ chức, biên chế