Công bố Quyết định kiểm tra tại UBND huyện Khoái Châu

Ngày 05/4/2023, tại Hội trường UBND huyện Khoái Châu, Sở Nội vụ tổ chức buổi công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng và quản lý cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách; công tác văn thư, lưu trữ tại UBND huyện Khoái Châu.

Tham dự Hội nghị, về phía Sở Nội vụ gồm có: bà Nguyễn Thị Tươi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Đoàn kiểm tra và các thành viên Đoàn kiểm tra. Về phía UBND huyện Khoái Châu gồm có: ông Đào Hải Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng phòng Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch và Chủ tịch các xã: Ông Đình, Dân Tiến, Đồng Tiến và thị trấn Khoái Châu.

Tại Hội nghị, Ông Trần Hưng, Trưởng phòng XDCQ, Sở Nội vụ - Phó Trưởng Đoàn công bố toàn văn Quyết định kiểm tra số 388/QĐ-SNV ngày 07/3/2023 của Giám đốc Sở Nội vụ và thông qua Kế hoạch tiến hành kiểm tra của Đoàn Kiểm tra.

Ông Trần Hưng, Trưởng phòng XDCQ, Sở Nội vụ - Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra 

Phát biểu chỉ đạo, quán triệt tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Tươi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu Đoàn Kiểm tra xây dựng lịch làm việc cụ thể đối với đơn vị, triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảm bảo đúng quy định, đúng nội dung trong Kế hoạch tiến hành thanh tra. Đề nghị UBND huyện Khoái Châu phối hợp, tạo điều kiện giúp Đoàn Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian theo kế hoạch.

Bà Nguyễn Thị Tươi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Đoàn kiểm tra

Thay mặt UBND huyện Khoái Châu, ông Đào Hải Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu nhất trí với các nội dung trong Kế hoạch tiến hành kiểm tra của Sở Nội vụ. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho phòng chuyên môn phối hợp, chuẩn bị tài liệu, hồ sơ cung cấp Đoàn Kiểm tra.

Ông Đào Hải Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu

Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn Kiểm tra của Sở Nội vụ sẽ thông báo kết quả kiểm tra tới UBND huyện Khoái Châu; thông báo nêu rõ những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại; đồng thời kiến nghị cụ thể đối với từng nội dung, nhiệm vụ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng và quản lý cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách; công tác văn thư, lưu trữ./.

Phòng Xây dựng chính quyền