CHI ĐOÀN SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH THỨ BẢY XANH

Ngày 1/4/2023, sau khi hoàn thành việc di rời trụ sở cơ quan từ Trung tâm Lưu trữ lịch sử về trụ sở chính Sở Nội vụ, Chi đoàn Sở Nội vụ tổ chức “Chương trình thứ bảy xanh” với các hoạt động dọn dẹp vệ sinh cơ quan, sắp xếp hội trường, trồng mới cây xanh, chuyển cây xanh lên sảnh chờ tại các tầng; tạo dựng khuôn viên xanh trong toàn cơ quan nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc giữ gìn xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, tăng cường sáng tạo trong công việc, góp phần xây dựng cơ quan, công sở sạch, đẹp, văn minh.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Quang Hòa, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở nhấn mạnh,” Chương trình thứ bảy xanh” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực cho đoàn viên, qua đó góp phần tăng cường trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên thực hiện nếp sống văn hóa công sở, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, là một phương thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, cây xanh tại cơ quan. Mỗi đoàn viên, thanh niên của Chi đoàn Sở Nội vụ hãy hành động từ những điều nhỏ nhất, luôn gương mẫu, đi đầu trong phong trào bảo vệ và giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, khuôn viên cơ quan được bao phủ màu xanh theo ý tưởng của thanh niên. Góp phần giúp công chức, viên chức, người lao động của Sở được thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, có phương pháp mới, sáng kiến trong công việc. Tại đây, các đồng chí Lãnh đạo Sở cùng đoàn viên Chi đoàn bắt tay thực hiện các nhiệm vụ Chương trình đề ra.

Một số hình ảnh tại “Chương trình thứ bảy xanh”:

BCH Chi đoàn