HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO SỞ VỚI THANH NIÊN NĂM 2023

Ngày 30/3/2023 tại Hội trường Sở Nội vụ, đồng chí Lê Quang Hòa, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Sở với thanh niên. Cuộc đối thoại với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong chuyển đổi số, cải cách hành chính và thực thi công vụ; đẩy mạnh hiệu quả hoạt động Đoàn thanh niên Sở Nội vụ”. Tham gia cuộc đối thoại có đại diện lãnh đạo Sở, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử Sở Nội vụ và đoàn viên Chi đoàn Sở.

Đồng chí Lê Quang Hòa, TUV, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị đối thoại

Nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như đề xuất những kiến nghị liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách về chuyển đổi số; giúp cho đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn công tác chăm lo, phát triển thanh niên của các cấp, các ngành cũng như vị thế của bản thân trong thời kỳ phát triển mạnh về khoa học, kỹ thuật, công nghệ. Đồng thời cũng là dịp để Lãnh đạo Sở lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, kịp thời định hướng tư tưởng, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên.

Quang cảnh Hội nghị

Lãnh đạo Sở đối thoại, trả lời trực tiếp những vấn đề thanh niên quan tâm về chuyển đổi số, cải cách hành chính và thực thi công vụ; đẩy mạnh hiệu quả hoạt động Đoàn thanh niên Sở Nội vụ với tinh thần đối thoại thẳng thắn, cởi mở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Các đoàn viên đã thẳng thắn chia sẻ, đưa ra nhiều vấn đề như: Đổi mới phương thức làm việc trên môi trường số; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết dịch vụ công trực tuyến; bảo mật thông tin, an toàn thông tin trong không gian mạng,  nâng cao cơ sở  vật chất, trang thiết bị làm việc, nhu cầu bồi dưỡng tập huấn chuyên môn nghiệp vụ,…

Đoàn viên Chi đoàn Sở phát biểu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng tại Hội nghị

Đồng chí Vũ Quốc Khánh - Bí thư Chi đoàn chia sẻ về việc phát động sáng tạo, đăng ký công trình thanh niên tại Trụ sở Sở Nội vụ

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Quang Hòa, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở đề nghị lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm thuộc Sở ghi nhận, tạo điều kiện cho các kiến nghị chính đáng của đoàn viên, thanh niên, đồng thời, nhắc nhở Đoàn thanh niên cần chủ động xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, có những hành động quyết liệt nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra. Đồng thời yêu cầu Ban chấp hành Chi đoàn cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên, giúp mỗi đoàn viên ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, từ đó không ngừng tiên phong, chủ động, đổi mới, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ. Luôn cập nhật kịp thời các dữ liệu thông tin của ngành lên cổng thông tin điện tử để đoàn viên dễ tiếp cận, tìm hiểu, ứng dụng phù hợp với nhu cầu; có chính sách động viên, hỗ trợ thanh niên học tập, nâng cao trình độ, năng lực, tạo nguồn lao động chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp 4.0. Thanh niên trong từng lĩnh vực chuyên môn cần nghiên cứu, cụ thể hóa việc Chuyển đổi số, ứng dụng đúng vào ngành, lĩnh vực mình đang lao động, công tác để có nhiều đổi mới, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình.

Ban chấp hành Chi đoàn