Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng Sông Hồng: Triển khai nhiệm vụ và ký giao ước thi đua năm 2023

 Sáng 29/3, tại tỉnh Bắc Ninh, Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng Sông Hồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2023.

Quang cảnh hội nghị

Dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Cùng dự, có đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các đồng chí là đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh trong cụm thi đua: Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Ninh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình;Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo và chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh trong Cụm.

Về phía tỉnh Hưng Yên, dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đồng chí Lê Quang Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo và chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Ninh phát biểu khai mạc hội nghị

Năm 2022, các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng Sông Hồng đã phát huy tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật: Vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả; chính trị,  xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được bảo đảm.

Đặc biệt, kinh tế - xã hội của các tỉnh tiếp tục phát triển toàn diện, kết hợp hài hòa giữa tập trung các mũi đột phá với tầm nhìn chiến lược theo hướng phát triển bền vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của các tỉnh trong cụm thi đua đạt trung bình chung của cụm là 9,73%, cao hơn trung bình chung của cả nước (8,02%), trong đó, cao nhất là tỉnh Hưng Yên tăng 13,41%. Tổng ngân sách thu được của các tỉnh trong cụm là 268.328 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu của cụm đạt 85,418 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của các tỉnh trong cụm đạt 413.612 tỷ đồng. Tính hết năm 2022, toàn cụm đã có 1334 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 461 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 84 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Tỷ lệ giảm nghèo của các tỉnh đã có nhiều chuyển biến, cụ thể: Quảng Ninh còn 0,067%; Bắc Ninh còn 0,94%; Vĩnh Phúc còn 1,08%; Nam Định còn 1,69%; Hải Dương còn 1,75%; Hưng Yên tỷ lệ giảm còn 1,94%; Thái Bình giảm còn 2,4%; Ninh Bình còn 2,45%; Hà Nam còn 3,15%.

Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên tham luận tại hội nghị

Các tỉnh đã hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương và được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác khen thưởng đã được các tỉnh quan tâm, chỉ đạo, thực hiện kịp thời, có cơ chế khen thưởng hợp lý, chất lượng khen thưởng được nâng lên, tỷ lệ khen thưởng cho người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác ngày càng tăng đã động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân hăng hái lao động, học tập, cống hiến.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã thông qua kết quả chấm điểm và bình xét khen thưởng năm 2022, đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tỉnh Thái Bình (đơn vị dẫn đầu Cụm) và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Hưng Yên (đơn vị xếp thứ hai Cụm)

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Lãnh đạo Sở Nội vụ, Lãnh đạo Văn phòng UBND các tỉnh chứng kiến đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh trong cụm ký kết giao ước thi đua năm 2023

Hội nghị đã giới thiệu và suy tôn tỉnh Thái Bình là Cụm trưởng, tỉnh Nam Định và tỉnh Hà Nam là Cụm phó Cụm thi đua năm 2023; tổ chức phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2023 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”.

 

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát động phong trào thi đua năm 2023

Để ghi nhận và biểu dương các cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã tặng Bằng khen cho 12 cá nhân thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh và đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân

 

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị các tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo nhằm tập hợp, động viên, thu hút sự hưởng ứng tham gia của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân và của cả hệ thống chính trị để tiếp tục thực hiện các khâu đột phá Trung ương đề ra, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá của từng tỉnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phấn đấu đưa các tỉnh trong Cụm trở thành tỉnh mạnh trong toàn quốc./.

Đặng Mạnh Tuân, Ban TĐKT