Ban chấp hành Công đoàn Sở Nội vụ họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Quý II và bàn về công tác tổ chức Đại hội

Chiều ngày 24/3/2023, Ban chấp hành Công đoàn Sở Nội vụ tổ chức họp thường kỳ triển khai nhiệm vụ trong tâm Quý II/2023 và thống nhất các nội dung tổ chức Đại hội Công đoàn Sở Nội vụ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Chủ trì cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn và các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn Sở.

         Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đồng chí trong Ban chấp hành đã báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ Quý I và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm nhiệm vụ Quý II của các Tổ Công đoàn. Đồng thời, các đại biểu dự họp đã thảo luận, tham gia ý kiến lần cuối cùng trước khi báo cáo Đảng uỷ Sở đối với các dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn Sở khoá IX, nhiệm kỳ 2023-2028; Tham gia góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh; Tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam;Tổng hợp kiến nghị của đoàn viên công đoàn về những vấn đề liên quan đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và hoạt động Công đoàn…

          Cũng tại cuộc họp đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương đã quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/1/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạođại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Các nghị quyết,chỉ thị của cấp uỷ đảng cùng cấp và nghị quyết đại hội công đoàn các cấp; kiểmđiểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Sở nhiệm kỳ qua, bầu vào BCH Công đoàn khóa mới những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra và bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

          Các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn đã thảo luận sôi nổi và biểu thị sự nhất trí cao với các nội dung triển khai tại cuộc họp. Kết luận cuộc họp,đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương,Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch công đoàn Sở đánh giá cao sự nỗ lực triển khai các nhiệm vụ của các Tổ Công đoàn, động viên các Tổ Công đoàn tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, năng độngsáng tạo, tranh thủ những điều kiện thuận lợi, khắc phục những khó khăn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêutheo Kế hoạch công tác năm 2023. Đồng thời, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chấp hành chuẩn bị kỹ các nội dung để Đại hội Công đoàn Sở diễn ra thành công tốt đẹp.

Ban chấp hành Công đoàn Sở