Hội nghị đánh giá việc triển khai CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức

Sáng ngày 03/3 tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị đánh giá triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ nhằm thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06/CP).

Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP của Bộ Nội vụ và Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục C06 (Bộ Công an) đồng chủ trì Hội nghị.
 

 
Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP phát biểu tại Hội nghị
 

Dự Hội nghị có các thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP của Bộ Nội vụ; đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an; đại diện Tập đoàn VNPT và các chuyên gia về công nghệ thông tin; đại diện các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
 

Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ số quốc gia, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông (cán bộ biệt phái làm việc tại Bộ Nội vụ) Đỗ Ngọc Vịnh trình bày hướng dẫn cập nhật dữ liệu, xác thực thông tin về CBCCVC để kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG
 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ số quốc gia, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Ngọc Vịnh (cán bộ biệt phái làm việc tại Bộ Nội vụ) cho biết:

Đối với các bộ, ngành và địa phương đã có phần mềm hoặc cơ sở dữ liệu (CSDL) về CBCCVC: Có trách nhiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu những trường thông tin hiện có trong phần mềm quản lý CBCCVC với CSDLQG về CBCCVC do Bộ Nội vụ quản lý thông qua NDXP hoặc kết xuất dữ liệu để cập nhật vào CSDLQG về CBCCVC. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/3/2023; tổ chức nâng cấp phần mềm quản lý CBCCVC đáp ứng đủ 109 trường thông tin, cập nhật dữ liệu đảm bảo “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”, thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC thông qua NDXP. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/4/2023; trường hợp không có khả năng nâng cấp phần mềm hoặc CSDL để đáp ứng điều kiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC thì sử dụng thí điểm phần mềm quản lý CBCCVC do Tập đoàn VNPT hỗ trợ (thời gian hỗ trợ hết năm 2023) để tổ chức cập nhật đủ 109 trường dữ liệu về CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo ''Đúng - Đủ - Sạch - Sống” và kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC do Bộ Nội vụ quản lý. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/5/2023.
 

Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục C06 (Bộ Công an) trình bày các nội dung liên quan đến CSDLQG về dân cư, kết nối CSDLQG về CBCCVC


Đối với các bộ, ngành và địa phương chưa có phần mềm hoặc CSDL về CBCCVC: Có trách nhiệm sử dụng thí điểm phần mềm quản lý CBCCVC do tập đoàn VNPT hỗ trợ (thời gian hồ trợ hết năm 2023) để tổ chức cập nhật đủ 109 trường dữ liệu về CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo dữ liệu “Đúng - Đủ - Sống” và gửi về Bộ Nội vụ để cập nhật vào CSDLQG về CBCCVC. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/5/2023.
Bộ Nội vụ có trách nhiệm đối khớp, xác thực, làm sạch các trường dữ liệu theo quy định với CSDLQG về dân cư và đồng bộ lại dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương để quản lý và sử dụng. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2023.
 

Quang cảnh Hội nghị


Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP của Bộ Nội vụ đã triển khai phân công thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP của Bộ Nội vụ thành 05 nhóm trực tiếp trao đổi với đại diện các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ nhằm chia sẻ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai phần mềm CSDL về CBCCVC. 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


 
 
 

Thu Trang

Theo: moha.gov.vn