Thông báo Kết luận của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2023; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023

 

Tải Kết luận tại đây: 377.pdf