Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể; công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Nội vụ tháng 01/2023

Tải Thông báo tại đây:THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THÁNG 01.2023.pdfBIỂU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ THÁNG 01.2023.pdfBIỂU CÁ NHÂN TIÊU BIỂU, XUẤT SẮC THÁNG 01.pdf

Quyết định thưởng cho các cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện công tác tháng 01/2023: 143.pdf

Văn phòng Sở