Kế hoạch số 20/KH-SNV ngày 16/02/2023 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của Sở Nội vụ

Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023.

Tải Kế hoạch tại đây: Kế hoạch TDTHPL của Sở.pdf

Thanh tra Sở