Hội nghị bàn giao bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp tỉnh giáp ranh giữa tỉnh Hưng Yên và tỉnh Hà Nam

Thực hiện Công văn số 113/UBND-NNTNMT ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Hà Nam về việc đề nghị phối hợp ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ, mốc địa giới hành chính cấp tỉnh theo Dự án 513, chiều ngày 10/02/2023, tại Hội trường Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị bàn giao bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp tỉnh giáp ranh giữa tỉnh Hưng Yên và tỉnh Hà Nam.

Dự Hội nghị, về phía tỉnh Hưng Yên có bà Nguyễn Thị Tươi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Lãnh đạo và công chức phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ và Đơn vị thi công Dự án 513. Về phía tỉnh Hà Nam có ông Nguyễn Bá Cẩn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Lãnh đạo phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ và Đơn vị thi công Dự án 513.

Tuyến địa giới hành chính giữa tỉnh Hưng Yên với tỉnh Hà Nam không thay đổi, giữ nguyên theo hồ sơ, bản đồ 364/CT, đường địa giới chủ yếu đi theo sông, đường và ranh thửa. Đường địa giới giữa tỉnh Hưng Yên với tỉnh Hà Nam đã được đơn vị thi công của hai tỉnh tiếp biên (biên thống nhất và trùng khít đảm bảo theo quy định).

Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện của tỉnh Hưng Yên và tỉnh Hà Nam được UBND các xã; phòng Nội vụ và UBND các huyện tiếp giáp ký xác nhận pháp lý. Bộ hồ sơ, bản đồ cấp tỉnh của tỉnh Hưng Yên đã được UBND tỉnh Hà Nam ký xác nhận pháp lý đầy đủ.

Để hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam đã thực hiện bàn giao bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp tỉnh (tỉnh Hà Nam) với Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên. Đồng thời đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên xem xét báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tạo điều kiện về thời gian để ký xác nhận pháp lý phần giáp ranh trên bộ hồ sơ, bản đồ thuộc Dự án 513 tỉnh Hà Nam.

Hội nghị bàn giao bộ hồ sơ, bản đồ hành chính của tỉnh Hà Nam của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam cho Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Vũ Thị Thanh Hương, phòng XDCQ