Kế hoạch số 07/KH-SNV ngày 12/01/2023 công tác pháp chế năm 2023 của Sở Nội vụ Hưng Yên

Kế hoạch số 07/KH-SNV ngày 12/01/2023 công tác pháp chế năm 2023 của Sở Nội vụ Hưng Yên

Tải Kế hoạch tại đây: KH pháp chế Sở Nv.pdf

Thanh tra Sở