GIÁM ĐỐC LÊ QUANG HÒA GẶP MẶT ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023 CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG SỞ NỘI VỤ

Sáng ngày 27/01, ngày làm việc đầu tiên sau dịp nghỉ Tết cổ truyền Quý Mão năm 2023, tại trụ sở cơ quan, đồng chí Lê Quang Hòa, TUV, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở đã gặp mặt đầu xuân công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ.

Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ.

Đồng chí Lê Quang Hòa, TUV, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở phát biểu tại Buổi gặp mặt

Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Lãnh đạo Sở đã quán triệt công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phi. Công chức, viên chức và người lao động của Sở không sử dụng phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động cá nhân trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Sở Nội vụ thực hiện nghiêm chế độ trực Tết và chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, phân công lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trực cơ quan, sẵn sàng giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian nghỉ Tết. Bảo đảm an ninh, an toàn, thực hiện tốt phòng, chống cháy nổ tại trụ sở cơ quan.

Trong suốt thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (trước, trong và sau Tết) toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở luôn chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiêm chỉnh chấp hành Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; không sử dụng xe công, thời gian hành chính đi lễ hội.

Nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, Giám đốc Lê Quang Hòa gửi tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở Nội vụ lời chúc tốt đẹp nhất. Đồng thời đề nghị các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở bắt tay triển khai công việc ngay từ những ngày đầu năm mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao phó.

Giám đốc Sở nhấn mạnh, trong năm 2023, khối lượng công việc và nhiệm vụ của Sở, ngành Nội vụ được giao là lớn và nặng nề, vì vậy, toàn thể Lãnh đạo Sở, công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ ngoài các nhiệm vụ được giao thường xuyên với yêu cầu đạt hiệu quả cao nhất, cần tập trung: (1) Hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên; (2) Đẩy mạnh Cải cách hành chính; (3) Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, các đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế; (4)Thực hiện tốt công tác đánh giá theo Quy định 540-QĐ/TU ngày 10/10/2022 của Tỉnh ủy.

Tại Buổi gặp mặt, theo phong tục cổ truyền của dân tộc mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Giám đốc và các Phó Giám đốc đã “mừng tuổi” toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ cùng những lời chúc tốt đẹp nhất.

 

Chu Bình Mích, Văn phòng Sở