HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG, CÔNG ĐOÀN, CƠ QUAN SỞ NỘI VỤ NĂM 2022, PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2023

Chiều ngày 18/01/2023, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng, công đoàn, cơ quan Sở năm 2022, phát động phong trào thi đua năm 2023.

Thực hiện quy định về hoạt động dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị thường niên để báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022.

Đồng chí Lê Quang Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ có mặt đông đủ.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác Đảng; công tác chuyên môn, hoạt động đoàn thể năm 2022, nhiệm vụ trọng tậm năm 2023; Báo cáo công khai tài chính của cơ quan, công đoàn năm 2022, Kế hoạch Nhà nước năm 2023.

Đồng chí Cù Trọng Khang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023

Đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở trình bày báo cáo tổng kết công tác chuyên môn, hoạt động đoàn thể năm 2022

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Lê Quang Hòa đã biểu dương kết quả công tác đạt được của tập thể Đảng ủy, Công đoàn, cơ quan Sở Nội vụ. Sở đã tham mưu hoàn thành tiến độ, chất lượng 100% nhiệm vụ được giao với hơn 6.000 nhiệm vụ ở 9 lĩnh vực công tác. Giám đốc Sở đánh giá cao đối với những tập thể đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ khó, đột xuất; tạo chuyển biến và ảnh hưởng tích cực trong công tác quản lý nhà nước, nâng cao uy tín, hiệu quả góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Bên cạnh việc ghi nhận những thành tích đạt được, Giám đốc Lê Quang Hòa cũng đề nghị Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động  Sở Nội vụ cần tiếp tục trau dồi đạo đức, phẩm chất chính trị, chủ động phối hợp trong công tác, nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực áp dụng chuyển đổi số trong hoạt động công vụ nhằm mục đích cải thiện, nâng cao chất lượng công việc. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, ngoài việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND giao là đi đầu trong việc triển khai, thực hiện Quy định số 540-QĐ/TU ngày 10/10/2022 của Tỉnh ủy; thực hiện việc khen thưởng cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác theo từng tháng.

Đồng chí Lê Quang Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong khuôn khổ Hội nghị, với các kết quả đạt được trong năm 2022, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ, Phạm Thị Tuyết công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của Sở Nội vụ.

Hội nghị thành công tốt đẹp, một số hình ảnh khen thưởng tại Hội nghị:

 

 

 

Văn phòng Sở