Hội nghị triển khai công tác nội vụ, công bố các chỉ số CCHC và phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên năm 2023

Sáng ngày 11/01/2023, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác nội vụ, công bố các chỉ số CCHC và phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên năm 2023

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh, chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Quách Thị Hương, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh; Lê Quang Hòa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ,  Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh; Trưởng các Khối thi đua của tỉnh năm 2023; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Tổ chức - Hành chính) sở, ban, ngành; Lãnh đạo Sở Nội vụ và Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND và Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng về thành tích xuất sắc trong các Khối thi đua của tỉnh và công tác cải cách hành chính năm 2022.

Các đại biểu dự Hội nghị

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, toàn ngành Nội vụ đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, hoàn thành tiến độ, chất lượng 100% nhiệm vụ được giao và 6000 nhiệm vụ ở 9 lĩnh vực công tác của ngành, trong đó có một số kết quả nổi bật sau:

Tích cực, chủ động tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ đạo CCHC tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Công tác cải cách hành chính của tỉnh có những chuyển biến rõ rệt; xếp hạng các chỉ số phản ánh nền hành chính năm 2021 được cải thiện đáng kể, cụ thể: Chỉ số Cải cách hành chính (PARINDEX) xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố, tăng 10 bậc; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 39/63 tỉnh, thành phố, tăng 14 bậc; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố, tăng 39 bậc; Chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố, tăng 2 bậc.

Tập trung tham mưu, thực hiện tốt công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; rà soát, tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; xây dựng, ban hành Quy định danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm đối với 56 vị trí việc làm cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố và lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh; đây là nội dung mới, phức tạp, có ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý cán bộ, công chức, người làm việc ở cấp xã, thôn.

Tích cực tham mưu, đôn đốc thực hiện việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo Nghị định số 107 và Thông tư của Bộ quản lý ngành (13/17 sở hoàn thành); sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, giảm phòng Y tế (8/10 huyện hoàn thành); triển khai thực hiện Phương án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022 đảm bảo tỷ lệ giảm đơn vị sự nghiệp theo lộ trình.

Công tác giao, quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, số lượng người làm việc được đổi mới, nâng cao hiệu quả. Với sự nỗ lực, kiên trì đề xuất, tham mưu trong nhiều năm của ngành Nội vụ, năm 2022, tỉnh Hưng Yên đã được Bộ Chính trị quyết định bổ sung 1.063 biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo nguồn nhân lực cho sự nghiệp giáo dục tỉnh. Triển khai thực hiện Đề án giảm biên chế hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2022-2025, trong đó năm 2022 toàn tiếp tục giảm được 400 biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021, bằng phương án tự chủ, cơ bản không làm giảm số lượng người làm việc. Cơ bản hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định. Năm 2022 đã thực hiện hoàn thành 03 Đề án nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức với tổng số 1.219 chỉ tiêu; đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 1000 lượt người; rà soát, bổ sung quy hoạch đối với gần 5000 lượt người, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân sự theo yêu cầu vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý địa giới hành chính, công tác dân vận, tôn giáo, thanh niên. Hoàn thành việc ký pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện giáp ranh giữa tỉnh Hưng Yên với các tỉnh, thành phố lân cận; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 21/02/2022 về việc tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận chính quyền của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; tham mưu tổ chức thành công Chương trình Lãnh đạo UBND tỉnh đối thoại với thanh niên; phối hợp, hướng dẫn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Công tác thi đua khen thưởng tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, thu hút đông đảo tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội. Trong năm, đã thẩm định chính xác, kịp thời trình cấp có thẩm quyền khen thưởng 1559 tập thể, cá nhân; tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh phát động 05 phong trào thi đua chuyên đề đặc biệt về đẩy mạnh thực hiện các Dự án trọng điểm, công tác cải cách hành chính, Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là  phong trào thi đua “Đẩy mạnh thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai - vùng thủ đô Hà Nội”.   

 Với những kết quả đã đạt được trong năm 2022, nhiều tập thể, cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng. 

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó giám đốc Sở Nội vụ

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2022

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua các Cụm, Khối thi đua năm 2022

 

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua các Cụm, Khối thi đua năm 2022

Với phương châm hành động Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển, các Cụm, Khối thi đua của tỉnh ký giao ước thi đua nhằm góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023.

    Trưởng các Cụm, Khối thi đua của tỉnh ký Giao ước thi đua năm 2023

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả ngành Nội vụ của tỉnh đạt được trong năm 2022. Trên cơ sở đánh giá những mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các cấp, ngành, địa phương trong năm 2023 cần tập trung vào số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, đề án cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Đẩy mạnh CCHC và xây dựng chính quyền số nhằm xây dựng chính quyền liêm chính, hiệu quả, phục vụ Nhân dân, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan, tổ chức hành chính; nâng cao các chỉ số phản ánh nền hành chính của tỉnh. Giữ vững, nâng cao các chỉ số phản ánh nền hành chính của tỉnh, trong đó phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Khẩn trương xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, huyện (DDCI) trình UBND tỉnh ban hành. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương sáu khóa XII; khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và thực hiện tinh giản biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh giai đoạn 2023-2026; Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thực thi công vụ. Khẩn trương hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp, người lao động, người làm việc trong cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đảm bảo theo quy định. Thực hiện công tác đánh giá, xếp loại công chức, viên chức đảm bảo thực chất, khách quan. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu đối với các lĩnh vực tôn giáo, dân vận chính quyền, văn thư lưu trữ, công tác thanh niên, quản lý hội và các tổ chức phi chính phủ... Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát động thi đua năm 2023 trên địa bàn toàn tỉnh.

 Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Lê Quang Hòa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu nhận nhiệm vụ của Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ngành Nội vụ tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý chính quyền địa phương và cán bộ, công chức, người làm việc không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Tăng cường quản lý nhà nước về bộ máy, biên chế và người làm việc gắn với vị trí việc làm, tinh giản biên chế. Đẩy mạnh CCHC và xây dựng chính quyền số nhằm xây dựng chính quyền liêm chính, hiệu quả, phục vụ nhân dân, trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC ở cấp xã, giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4... Triển khai thực hiện công tác đánh giá theo Quy định 540-QĐ/TU ngày 10/10/2022 của Tỉnh ủy. Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền và kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện quản lý trong lĩnh vực công chức, viên chức. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tín ngưỡng - tôn giáo. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các đề án, kế hoạch của UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra công vụ và đôn đốc, theo dõi thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra.

         Đồng chí Lê Quang Hòa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị triển khai công tác nội vụ, công bố các chỉ số CCHC và phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên năm 2023 thành công tốt đẹp.

 

 

Văn phòng Sở