Thông báo Kế hoạch tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II năm 2022

 

Tải Thông báo tại đây: 4.2. THÔNG BÁO KH XÉT THĂNG HẠNG 03-HĐ.pdf