Thẩm định kết quả chấm điểm dân vận chính quyền năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Căn cứ Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 08/01/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định về tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn thẩm định công tác dân vận chính quyền năm 2022.

Ngày 09/12/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức họp thẩm định kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2022.

                                                                Quang cảnh Hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Sở Nội vụ có đồng chí Nguyễn Thị Tươi, Phó Giám đốc, Phó Trưởng đoàn thẩm định, các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên phòng Xây dựng chính quyền – thành viên Đoàn thẩm định; về phía Ban Dân vận Tỉnh ủy có đồng chí Vương Quang Hưng, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn thẩm định, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, đồng chí Đoàn Thị Thúy và Phó Trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, Dân tộc và Tôn giáo – thành viên Đoàn thẩm định.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tươi thống nhất phương pháp, cách thức triển khai việc thẩm định, chấm điểm kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2022. Dự kiến hoàn thành việc thẩm định và trình UBND tỉnh trước ngày 15/12/2022.

Các đại biểu tham dự Hội nghị nhất trí với ý kiến của đồng chí Phó Trưởng đoàn thẩm định.

Hội nghị diễn ra thành công, tốt đẹp!

Phòng XDCQ