Ban pháp chế HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra nội dung trình tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII

Sáng ngày 02/12/2022, tại Hội trường Sở Nội vụ, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra nội dung giao bổ sung biên chế giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa tỉnh năm 2022 và tạm giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Cuộc họp do ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì. Buổi làm việc có sự tham dự của ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Văn Công, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, bà Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; các đồng chí Lãnh đạo và chuyên viên phòng chuyên môn thuộc HĐND tỉnh và Sở Nội vụ.

Trong khi chờ Ban Tổ chức Trung ương ban hành Quyết định giao biên chế năm 2023 cho tỉnh Hưng Yên, các đại biểu tham dự cuộc họp đều thống nhất đánh giá sự cần thiết trình HĐND tỉnh giao bổ sung biên chế giáo viên theo Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về biên chế các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương và các tỉnh, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2026, Quyết định số 46-QĐ/BTCTW ngày 28/9/2022 về biên chế của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2026; trình tạm giao biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp, lao động hợp đồng trong các cơ quan, tổ chức hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023, để các cơ quan, đơn vị có cơ sở thực hiện chế độ chính sách, tiền lương đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định.

Tại cuộc họp, Sở Nội vụ đã trình bày phương án tham mưu giao bổ sung biên chế giáo viên năm 2022; kế hoạch tạm giao biên chế công chức, số lượng người làm việc và lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp, các Hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc năm 2023. Theo báo cáo của Sở Nội vụ, tính đến hết ngày 01/11/2022, số biên chế có mặt tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh là 1.606 công chức; 19.528 viên chức và 84 người làm việc tại các Hội. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giao bổ sung 1.063 biên chế giáo viên cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập của tỉnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2022; đề nghị tạm giao 1.655 biên chế công chức, 141 lao động 68 cho các cơ quan, tổ chức hành chính (giữ nguyên số được giao năm 2022) và 20.654 biên chế sự nghiệp, 184 lao động 68 cho các đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm số được giao năm 2022 và số biên chế giáo viên bổ sung năm 2022).

Bà Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở đã giải trình, làm rõ các ý kiến đề nghị của thành viên Đoàn thẩm tra về nguyên tắc phân bổ số biên chế giáo viên đề nghị bổ sung năm 2022; cơ sở thực hiện tạm giao biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2023; giải pháp đề xuất thực hiện cắt giảm biên chế hành chính năm 2023 để đạt mục tiêu giai đoạn 2022-2026 tinh giản tối thiểu 5% biên chế cán bộ, công chức,…; đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị thành viên Đoàn thẩm tra tổng hợp, hoàn hiện Báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ Mười một HĐND tỉnh khóa XVII./.

 

Phòng Tổ chức, biên chế