THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 CỦA CỤC THỐNG KÊ HƯNG YÊN

Tổng cục Thống kê tổ chức tuyển dụng công chức năm 2022 cho Cục Thống kê Hưng Yên 01 chỉ tiêu công chức ngạch cán sự.

Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển dụng; hình thức; thời gian và nội dung thi tuyển, xét tuyển được quy định chi tiết tại Thông báo số 110/TB-TCTK ngày 30/5/2022 của Tổng cục Thống kê về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022 (và được đăng trên trang Thông tin điện tử của Cục Thống kê Hưng Yên tại địa chỉ http://www.thongkehungyen.gov.vn/; Trang Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên tại địa chỉ http://hungyen.gov.vn/portal/Pages/thong-bao-moi.aspx); thời gian nhận hồ sơ từ 8 giờ đến 17 giờ từ ngày 03/6 đến 29/6/2022 (trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định).

Trân trong thông báo!

                                                                                                  Cục trưởng Cục Thống kê Hưng Yên

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                        Đào Trọng Truyến