SỞ NỘI VỤ TỈNH HƯNG YÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2022

Sáng ngày 07 và 08/4/2022, Sở Nội vụ phối hợp VNPT Hưng Yên  tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Hưng Yên (QLVBĐH) năm 2022, cho 162 học viên là công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; các ban, chi cục, trung tâm trực thuộc sở, ban, ngành; người làm công tác văn thư, lưu trữ tại các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh.

                 Đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương- Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tới dự và phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương- Phó Giáo đốc Sở đã khẳng định vai trò, ý nghĩa của công tác văn thư, công tác lập hồ sơ công việc và tài liệu lưu trữ đặc biệt đối với công tác văn thư, lưu trữ điện tử tại các cơ quan, đơn vị và đề nghị các học viên tham gia lớp tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, tiếp thu các nội dung được tập huấn để triển khai, áp dụng tại cơ quan, đơn vị.

Trên tinh thần học tập tích cực, sau 1 ngày học tập các học viên đã được báo cáo viên và cán bộ VNPT Hưng Yên giới thiệu về phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành,  hướng dẫn soạn thảo, phát hành văn bản điện tử; quản lý văn bản đi, đến; lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Hưng Yên. Giải đáp một số nội dung vướng mắc trong công tác văn thư, lưu trữ.

Qua tập huấn, học viên đã kịp thời cập nhật những kiến thức mới, giúp đội ngũ công chức, viên chức, người làm công tác văn thư, lưu trữ nắm vững các quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh, góp phần đưa công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị đi vào nền nếp và đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Một số hình ảnh tại 02 ngày tổ chức Hội nghị:

Nguyễn Thị Tuyến, phòng CCHC-VTLT