Tiếp nhận tài liệu lưu trữ vĩnh viễn của UBND huyện Phù Cừ, và UBND thị xã Mỹ Hào vào Lưu trữ lịch sử tỉnh

Ngày 03/11/2021, tại Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh diễn ra Hội nghị bàn giao, tiếp nhận tài liệu giữa Lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ với lãnh đạo, đại diện UBND các huyện Phù Cừ và thị xã Mỹ Hào. Khối tài liệu gồm gần 1.000 hồ sơ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn phản ánh quá trình hoạt động của HĐND-UBND huyện Phù Cừ và HĐND-UBND thị xã Mỹ Hào giai đoạn 1997-2015.

Phát biểu đại diện cơ quan nhận bàn giao, đồng chí Trương Văn Toàn - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ nhấn mạnh: Trong thời gian qua UBND các huyện, thị xã đã phối hợp thực hiện nghiêm túc Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2021. Cùng với sự tham mưu hết sức tích cực của Phòng Nội vụ, Văn phòng UBND các huyện, thị xã  phối hợp chặt chẽ với Phòng Nghiệp vụ lưu trữ thuộc Trung tâm Lưu trữ lịch sử, kết quả gần 1000 hồ sơ có giá trị bảo quản vĩnh viễn được chọn lọc ra từ Khối Tài liệu lưu trữ HĐND - UBND các huyện đã đủ điều kiện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo các Quyết định của Sở Nội vụ: số 646/QĐ-SNV ngày 22/10/2021; số 647/QĐ-SNV ngày 22/10/2021 về phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu của UBND huyện Phù Cừ, UBND thị xã Mỹ Hào vào Lưu trữ lịch sử năm 2021. Đây là công việc hết sức ý nghĩa và cần thiết đồng thời cũng đánh dấu việc hoàn thành kế hoạch thiết lập Phông lưu trữ HĐND- UBND của 10/10 huyện, thị xã, thành phố tại Lưu trữ lịch sử tỉnh. Những Phông lưu trữ này gồm những tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn, tập hợp những dữ liệu quan trọng của các huyện, thị xã, thành phốhình thành từ 23 năm qua (1997 đến nay) sẽ được đưa vào sắp xếp trong Hệ thống một cách khoa học, bảo quản an toàn, phục vụ khai thác, sử dụng có hiệu quả. Thời gian tới Trung tâm Lưu trữ lịch sử sẽ đưa số tài liệu này vào kế hoạch số hóa dần để thuận tiện cho việc tra cứu đồng thời  từng bước hoàn thiện đầy đủ thông tin để xây dựng Hệ thống Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước, từng bước đáp ứng mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử và chính phủ số trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Phó chủ tịch UBND huyện Phù Cừ phát biểu bày tỏ quan điểm của lãnh đạo huyện xác định việc bàn giao tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh để hoàn thiện Phông lưu trữ HĐND – UBND các huyện là hết sức quan trọng, cần thiết vì vậy UBND huyện sẽ tích cực chỉ đạo phối hợp với Lưu trữ lịch sử tỉnh để tiếp tục đẩy mạnh việc thu thập, chỉnh lý, bổ sung các hồ sơ, tài liệu làm cho Khối phông lưu trữ của huyện đầy đủ, hoàn thiện hơn đồng thời mong muốn được phối hợp, tạo điều kiện khai thác, tra cứu thuận lợi phục vụ công tác của các cơ quan chuyên môn của huyện.

Sau bàn giao, đại diện các đơn vị đã chứng kiến việc đưa khối tài liệu Phông lưu trữ huyện Phù Cừ và thị xã Mỹ Hào vào Hệ thống giá lưu trữ điện tử thông minh. Đây là hệ thống bảo quản hiện đại, tích hợp điều khiển tự động bằng phần mềm và bằng giọng nói giúp  cho việc quản lý, sử dụng, khai thác tài liệu thuận tiện, đạt hiệu quả cao./.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử