Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên

Tải Quyết định tại đây: QĐ_22_UBND.pdf

Văn phòng Sở