Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
317 người đã bình chọn
898 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
275/QĐ-SNV 28/06/2022 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (ông Nguyễn Văn Tuyển, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Khoái Châu)
723/SNV-TCBC 27/06/2022 V/v báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
722/SNV-VP 27/06/2022 Về việc cử thành viên tham gia Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng NSNN bắt đầu thực hiện từ năm 2023
721/SNV-CCHCVTLT 27/06/2022 V/v tăng cường lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử
720/SNV-TCBC 27/06/2022 Về việc phê duyệt kết quả bầu cử ĐH Hội Cựu TNXP huyện Yên Mỹ, nhiệm kỳ 2021-2026
287/QĐ-SNV 27/06/2022 Quyết định về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức (bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ân Thi)
286/QĐ-SNV 27/06/2022 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (bà Phạm Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật)
285/QĐ-SNV 27/06/2022 Quyết định về việc tiếp nhận và điều động viên (Nguyễn Thị Thu Thủy)
284/QĐ-SNV 27/06/2022 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (bà Nguyễn Thị Loan, Hiệu trưởng Trường THPT Ân Thi)
719/SNV-VP 24/06/2022 Về việc cử lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức cuộc thi “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu” tỉnh Hưng Yên năm 2022
718/SNV-TCBC 24/06/2022 V/v tham gia, góp ý Phương án tự chủ tài chính của Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên giai đoạn 2022 - 2026
717/SNV-TCBC 24/06/2022 V/v đôn đốc thực hiện sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện
716/SNV-TCBC 24/06/2022 V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Chỉ thị của Tỉnh ủy.
715/SNV-TCBC 24/06/2022 V/v đôn đốc ban hành Quyết định quy định sản phẩm đầu ra, kết quả sản phẩm đầu ra của vị trí việc làm.
714/SNV-TCBC 24/06/2022 V/v tham gia ý kiến đối với các dự thảo: Đề án, Tờ trình, Quyết định tổ chức lại Sở Kế hoạch và Đầu tư
713/SNV-XDCQ 24/06/2022 Về việc chuyển công tác đối với bà Trần Thanh Huế, chuyên viên phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Phù Cừ.
712/SNV-XDCQ 24/06/2022 Về việc giải quyết chế độ trợ cấp đối với TNXP theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.( huyện Kim Động )
711/SNV-XDCQ 24/06/2022 Về việc đề nghị phối hợp xác minh đối với trường hợp đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp TNXP theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
710/SNV-XDCQ 24/06/2022 Về việc thống nhất Kế hoạch thực hiện khắc phục sai phạm theo Kết luận số 27-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (huyện Yên Mỹ)
709/SNV-CV 24/06/2022 Về việc cử công chức tham gia Hội đồng tư vấn thẩm định Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
283/QĐ-SNV 24/06/2022 Quyết định về việc tiếp nhận và điều động ông Vũ Mạnh Tuyển, Phó Trưởng Ban dân vận Huyện ủy Phù Cừ
282/QĐ-SNV 24/06/2022 Quyết định về việc phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh của Cục thống kê tỉnh Hưng Yên năm 2022
281/QĐ-SNV 24/06/2022 Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức (Ông Trần Văn Xuyên, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trực thuộc Sở NN và PTNT)
280/QĐ-SNV 24/06/2022 Quyết định về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức (ông Hoàng Xuân Trí, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Văn Lâm)
279/QĐ-SNV 24/06/2022 Quyết định về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức (ông Nguyễn Ngọc Luân, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Mỹ)
278/QĐ-SNV 24/06/2022 Quyết định về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức (bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ân Thi)
277/QĐ-SNV 24/06/2022 Quyết định về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức (bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Hiệu trường Trường THPT Tiên Lữ)
276/QĐ-SNV 24/06/2022 Quyết định về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức (ông Nguyễn Thanh Giang, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hưng Yên)
274/QĐ-SNV 24/06/2022 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh)
273/QĐ-SNV 24/06/2022 Quyết định về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức (ông Sái Văn Huỳnh)
1 2 3 4 5 6    
°