Thứ năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
735/SNV-TNTG 31/05/2023 V/v tiếp nhận thông báo kết quả người được bổ nhiệm làm chức việc ( Thích Chúc Hiển)
734/SNV-CCVC 31/05/2023 Về việc thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hằng tháng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh
731/SNV-TNTG 31/05/2023 Về việc tiếp nhận thông báo kết quả người được bổ nhiệm làm chức việc đối với Tỳ kheo ni Thích Diệu Thiện.
729/SNV-TNTG 31/05/2023 Về việc tiếp nhận thông báo kết quả người được bổ nhiệm làm chức việc đối với Tỳ kheo ni Thích Minh Hiền
728/SNV-TNTG 31/05/2023 V/v tiếp nhận thông báo kết quả người được bổ nhiệm làm chức việc (Thích Minh Tông)
727/SNV-TCBC 31/05/2023 Về việc tham gia ý kiến vào Dự thảo Đề án Xây dựng tạm thời VTVL các Hội đặc thù được giao biên chế của tỉnh Hưng Yên
726/SNV-VP 31/05/2023 Về việc tham gia ý kiến dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023.
725/SNV-VP 31/05/2023 Về việc cử lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Hưng Yên
724/SNV-CCVC 31/05/2023 V/v chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư, nghiệp vụ Lưu trữ năm 2023 của học viện Hành chính Quốc gia
723/SNV-VP 31/05/2023 Về việc cung cấp tài liệu phục vụ đánh giá PCTN cấp tỉnh năm 2022
722/SNV-CCVC 31/05/2023 V/v tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức tại Hạt Giao thông và Môi trường huyện Kim Động
721/SNV-CCVC 31/05/2023 Về việc góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
720/SNV-TNTG 31/05/2023 V/v tiếp nhận thông báo kết quả người được bổ nhiệm làm chức việc
719/SNV-XDCQ 31/05/2023 Về việc tham gia ý kiến vào nội dung dự thảo Chương trình công tác năm 2023 của Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Hưng Yên
718/SNV-XDCQ 31/05/2023 Về việc giải quyết thôi việc đối với công chức cấp xã ( Phú Cường)
717/SNV-CCHCVTLT 31/05/2023 Về việc triệu tập học viên tập huấn công tác CCHC, PAPI 2023 ( 7h30,ngày 03/6/2023)
716/SNV-TTr 31/05/2023 Về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang triển khai công tác pháp điển hệ thống QPPL
715/SNV-CCVC 31/05/2023 Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế
261/TTr-SNV 31/05/2023 Tờ trình về việc tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023"
260/TTr-SNV 31/05/2023 V/v viên chức giáo viên đi liên hệ chuyển công tác (bà Lưu Thị Huyền, Trường Mầm non Minh Đức, thị xã Mỹ Hào)
259/TTr-SNV-STC 31/05/2023 Tờ trình về việc phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP đợt I năm 2023
133/BC-SNV 31/05/2023 Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học khi được tuyển dụng vào các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
132/BC-SNV 31/05/2023 Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
131/BC-SNV 31/05/2023 Báo cáo UBND tỉnh về chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách Ban Đại diện Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện; Hội Người cao tuổi cấp xã; Chi hội Người cao tuổi ở thôn, khu phố tỉnh Hưng Yên
130/BC-SNV 31/05/2023 Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định hỗ trợ cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý biên chế của UBND tỉnh nghỉ việc hoặc chuyển công tác giai đoạn 2023-2026.
129/BC-SNV 31/05/2023 Báo cáo đánh giá kết quả phòng chống tham nhũng năm 2022 ( Từ ngày 16/12/2021 đến ngày 15/12/2022)
1461/QĐ-SNV 31/05/2023 Quyết định về việc thành lập Ban Quản lý các lớp tập huấn công tác CCHC; nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh năm 2023 thay thế Quyết định số 1459/QĐ-SNV ngày 30/5/2023
54/TB-SNV 31/05/2023 Thông báo về việc thay đổi địa điểm tiếp công dân của Sở Nội vụ Hưng Yên
709/SNV-CCVC 30/05/2023 Về việc tham gia ý kiến về 02 nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Nghị định số 138/2020/NĐ-CP
708/SNV-TĐKT 30/05/2023 Về việc tham luận tại Hội nghị
1 2 3 4 5 6    
°
733 người đang online