Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
313 người đã bình chọn
1073 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
79/SNV-TNTG 14/01/2022 Về việc tiếp nhận thông báo kết quả người được suy cử làm chức việc
78/SNV-TNTG 14/01/2022 Về việc tiếp nhận thông báo bổ nhiệm chức việc ( GHPG huyện Tiên Lữ )
77/SNV-TNTG 14/01/2022 Về việc chấp thuận đăng ký bổ nhiệm chức việc của GHPGVN tỉnh đối với Đại đức Thích Thanh Hải
76/SNV-CCVC 14/01/2022 Về việc giáo viên đi liên hệ chuyển công tác (bà Ngô Thủy Tiên, giáo viên trường Tiểu học Bạch Sam thị xã Mỹ Hào)
75/SNV-VP 14/01/2022 Về việc tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa của tỉnh Hưng Yên đến năm 2030
74/SNV-VP 14/01/2022 Về việc cử thành viên tham gia BCĐ công tác bảo vệ Bí mật nhà nước tỉnh
73/sNV-CCVC 14/01/2022 Về việc nâng lương đợt II năm 2021 (UBND huyện Kim Động)
72/SNV-CCVC 14/01/2022 Về việc nâng lương đợt II năm 2021 UBND thị xã Mỹ Hào
71/SNV-CCVC 14/01/2022 Về việc nâng lương đợt II năm 2021 (UBND huyện Ân Thi)
70/SNV-TCBC 14/01/2022 V/v đôn đốc hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm
69/SNV-TCBC 14/01/2022 V/v thống nhất vị trí việc làm của Hạt Giao thông và môi trường huyện Khoái Châu, giai đoạn 2022-2025
68/SNV-CCVC 14/01/2022 Về việc công chức chuyển công tác (ông Cao Vân Long)
43/TTr-SNV 14/01/2022 Tờ trình về việc ban hành Công văn nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng
42/TTr-SNV 14/01/2022 Tờ trình v/v thực hiện chế độ nâng lương đợt II năm 2021 đối với cán bộ, công chưc, viên chức diện UBND tỉnh quản lý
41/TTr-SNV 14/01/2022 Tờ trình về việc khen thưởng (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Bắc Hưng Yên)
40/TTr-SNV 14/01/2022 Tờ trình về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho Văn phòng Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến năm 2021
39/TTr-SNV 14/01/2022 Tờ trình về việc khen thưởng tập thể, cá nhân thuộc Sở Nội vụ năm 2021
38/TTr-SNV 14/01/2022 Tờ trình về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 05 tập thể, 05 cá nhân thuộc Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid -19
37/TTr-SNV 14/01/2022 Tờ trình về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc và lao động hợp đồng của Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Tiên Lữ trực thuộc UBND huyện Tiên Lữ, giai đoạn 2022-2025
36/TTr-SNV 14/01/2022 Tờ trình dự thảo Quyết định ban hành Quy định triển khai thực hiện chính sách của tỉnh về hỗ trợ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh nghỉ thôi việc theo nguyện vọng, giai đoạn 2022-2025
03/KH-SNV 14/01/2022 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022
02/KH-SNV 14/01/2022 Kế hoạch thực hiện công tác dân chủ năm 2022 của Sở Nội vụ
08/BC-SNV 14/01/2022 Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về hỗ trợ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh nghỉ thôi việc theo nguyện vọng, giai đoạn 2022-2025
35/TTr-SNV 13/01/2022 Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc và lao động hợp đồng của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, giai đoạn 2022-2025
34/TTr-SNV 13/01/2022 Tờ trình đề nghị khen thưởng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
33/TTr-SNV 13/01/2022 Tờ trình khen thưởng công tác năm Sở Tư pháp
32/TTr-SNV 13/01/2022 Tờ trình đề nghị khen thưởng chuyên đề phổ biến GDPL
31/TTr-SNV 13/01/2022 Tờ trình về việc khen thưởng (Công ty Bảo Việt Hưng Yên)
30/TTr-SNV 13/01/2022 Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc và lao động hợp đồng của Nhà hát chèo Hưng Yên trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giai đoạn 2022-2025.
29/TTr-SNV 13/01/2022 Tờ trình về việc điều chỉnh số lao động hợp đồng tại vị trí việc làm nhóm hỗ trợ, phục vụ của UBND huyện Tiên Lữ giai đoạn 2022-2025
1 2 3 4 5 6    
°