Thứ năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
388/QĐ-SNV 01/08/2022 Quyết định ban hành quy định tạm thời danh mục vị trí việc làm, bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm đối với người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
387/QĐ-SNV 01/08/2022 Quyết định về việc ban hành tạm thời danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc,khung năng lực vị trí việc làm cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
386/QĐ-SNV 01/08/2022 Quyết định về việc ban hành tạm thời danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc,khung năng lực vị trí việc làm công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
1 
°
716 người đang online