Thứ năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2899/QĐ-UBND 12/12/2022 Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2023
540-QĐ/TU 10/10/2022 Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên
83/2021/QĐ-UBND 04/11/2021 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên
1 
°
269 người đang online