Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
317 người đã bình chọn
984 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
15/KH-SNV 27/01/2022 Kế hoạch công tác năm 2022 của ngành Nội vụ tỉnh Hưng Yên
10/KH-TKT 20/01/2022 Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2022
09/KH-SNV 20/01/2022 Kế hoạch công tác Văn thư, lưu trữ năm 2022
06/KH-SNV 19/01/2022 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
05/KH-SNV 17/01/2022 Kế hoạch đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022
04/KH-SNV 17/01/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2022
03/KH-SNV 14/01/2022 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022
02/KH-SNV 14/01/2022 Kế hoạch thực hiện công tác dân chủ năm 2022 của Sở Nội vụ
672/QĐ-SNV 22/11/2021 Quy chế Văn thư, Lưu trữ Sở Nội vụ
652/QĐ-SNV 02/11/2021 Quy định chi trả nhuận bút đối với các tin, bài được đăng trên Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ
580/QĐ-SNV 09/09/2021 Kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ
488/QĐ-SNV 30/07/2021 Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ
08/QĐ-SNV 03/02/2020 Quy chế làm việc của Sở Nội vụ
185/QĐ-SNV 10/09/2018 Quy chế đảm bảo, an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động nội bộ Sở Nội vụ
231/QĐ-SNV 10/09/2018 Quy định trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của Sở Nội vụ
1 
°