Thứ năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
61/KH-SNV 25/05/2023 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6/2023 của Sở Nội vụ
651/SNV-VP 19/05/2023 Về việc tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ
47/TB-SNV 16/05/2023 Thông báo điều chỉnh Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II và tháng 5/2023
31/KH-SNV 03/03/2023 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tỉnh Hưng Yên.
30/KH-SNV 01/03/2023 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023 của Sở Nội vụ
28/KH-SNV 21/02/2023 Kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2023
27/KH-SNV 20/02/2023 Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Nội vụ năm 2023
24/KH-SNV 17/02/2023 Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2023
25/KH-SNV 17/02/2023 Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
26/KH-SNV 17/02/2023 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023
18/KH-SNV 15/02/2023 Kế hoạch Thực hiện công tác dân chủ trong hoạt động của Sở Nội vụ năm 2023
17/KH-SNV 15/02/2023 Kế hoạch Thực hiện công tác dân vận năm 2023 của Sở Nội vụ
13/KH-SNV 03/02/2023 Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023 của Sở Nội vụ
12/KH-SNV 03/02/2023 Kế hoạch Công tác ngành Nội vụ tỉnh Hưng Yên năm 2023
10/TB-SNV 03/02/2023 Thông báo Kết luận của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Về việc thực hiện đánh giá, xếp loại theo Quy định số 540-QĐ/TU ngày 10/10/2022 của BTV Tỉnh ủy
06/KH-SNV 12/01/2023 Kế hoạch đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023
05/KH-SNV 12/01/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2023
02/KH-SNV 06/01/2023 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Sở Nội vụ
03/KH-SNV 06/01/2023 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 của Sở Nội vụ
04/KH-SNV 06/01/2023 Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023
791/QĐ-SNV 31/12/2022 Quyết định Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên
790/QĐ-SNV 30/12/2022 Quyết định về việc phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Nội vụ
719/QĐ-SNV 31/10/2022 Ban hành Quy chế Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên
720/QĐ-SNV 31/10/2022 ban hành Quy định trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên
397/QĐ-SNV 08/08/2022 Quyết định Ban hành quy định sản phẩm đầu ra, kết quả sản phẩm đầu ra của từng vị trí việc làm công chức, lao động hợp đồng thuộc Sở Nội vụ,giai đoạn 2022-2025
361/QĐ-SNV 12/07/2022 Quyết định quy định sản phẩm đầu ra, kết quả sản phẩm đầu ra của từng vị trị việc làm thuộc Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ
362/QĐ-SNV 12/07/2022 Quyết định quy định sản phẩm đầu ra của từng vị trí việc làm công chức, lao động hợp đồng thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ
237/QĐ-SNV 31/05/2022 Quyết định ban hành Quy trình giải quyết công việc nội bộ ( ngoài thủ tục hành chính ) tại các phòng, ban, trung tâm thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên
49/KH-SNV 10/05/2022 Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2023 của Sở Nội vụ
214/QĐ-SNV 28/04/2022 Quyết định ban hành danh mục, thời hạn giải quyết công việc nội bộ ( ngoài thủ tục hành chính ) tại các phòng, ban, trung tâm thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên
1 2 
°
747 người đang online