Thứ năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
02/CT-UBND 15/02/2023 Về việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023
146/UBND-NC 27/01/2023 Đăng ký thi đua của tỉnh Hưng Yên năm 2023
36/TB-VPUBND 19/01/2023 Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng tại Hội nghị triển khai công tác Nội vụ, Cải cách hành chính, Thi đua khen thưởng năm 2023
45/QĐ-UBND 10/01/2023 Về việc phê duyệt Trưởng, Phó và thành viên các Cụm, Khối thi đua của tỉnh năm 2023
01/KH-UBND 04/01/2023 Phát động Đợt thi đua đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch HCM ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc (11/6/1948-11/6/2023)
207/KH-UBND 23/12/2022 Công tác thi đua khen thưởng năm 2023
179/KH-UBND 08/11/2022 Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội”
1677/QĐ-UBND 02/08/2022 Về việc phê duyệt Trưởng, Phó trưởng khối thi đua các Trường Đại học, cao đẳng năm học năm 2022-2025
141/KH-UBND 02/08/2022 Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025
136/KH-UBND 29/07/2022 Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025
131/KH-UBND 18/07/2022 Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên” gia đoạn 2022-2025
1801/UBND-NC 13/07/2022 Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và xây dựng điển hình tiên tiến
104/KH-UBND 01/06/2022 Phát động phong trào thi đua “Hưng Yên đẩy mạnh thực hiện Đề án Chuyển đổi số” giai đoạn 2022-2025
79/KH-UBND 21/04/2022 Bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến
71/KH-UBND 12/04/2022 Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các Dự án trọng điểm của tỉnh” giai đoạn 2021-2025
60/KH-UBND 05/04/2022 Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Hưng Yên” giai đoạn 2022-2025
215/UBND-NC 26/02/2022 Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng
90/KH-UBND 11/06/2021 Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025
03/HD-HĐTĐKT 26/02/2021 Hướng dẫn tổ chức và hoạt động Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh
310/QĐ-UBND 22/01/2021 Về việc thành lập các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh
18/2020/QĐ-UBND 20/07/2020 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Hưng Yên
2625/QĐ-UBND 15/11/2019 Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
04-QC/HĐTĐKTTCĐ&ĐV - HĐTĐKTT 01/09/2016 Phối hợp xét đề nghị khen thưởng công tác Đảng và Chính quyền giữa HĐKTĐKT tổ chức đảng và đảng viên tỉnh với HĐ TĐKT tỉnh
04-QC/HĐTĐKTTCĐ&ĐV - HĐTĐKTT 01/09/2016 Phối hợp xét đề nghị khen thưởng công tác Đảng và Chính quyền giữa HĐKTĐKT tổ chức đảng và đảng viên tỉnh với HĐ TĐKT tỉnh
31-CT/TU 09/12/2014 Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
1 
°
661 người đang online