Thứ bảy, ngày 28 tháng 1 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
90/KH-UBND 11/06/2021 Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025
310/QĐ-UBND 22/01/2021 Về việc thành lập các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh
18/2020/QĐ-UBND 20/07/2020 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Hưng Yên
2625/QĐ-UBND 15/11/2019 Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
04-QC/HĐTĐKTTCĐ&ĐV - HĐTĐKTT 01/09/2016 Phối hợp xét đề nghị khen thưởng công tác Đảng và Chính quyền giữa HĐKTĐKT tổ chức đảng và đảng viên tỉnh với HĐ TĐKT tỉnh
04-QC/HĐTĐKTTCĐ&ĐV - HĐTĐKTT 01/09/2016 Phối hợp xét đề nghị khen thưởng công tác Đảng và Chính quyền giữa HĐKTĐKT tổ chức đảng và đảng viên tỉnh với HĐ TĐKT tỉnh
31-CT/TU 09/12/2014 Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
1 
°
587 người đang online