Thứ bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
20/KH-SNV 16/02/2023 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của Sở Nội vụ
15/KH-SNV 14/02/2023 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật lĩnh vực ngành Nội vụ năm 2023
08/KH-SNV 16/01/2023 Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá và xử lý văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Nội vụ năm 2023
07/KH-SNV 12/01/2023 Kế hoạch công tác pháp chế năm 2023 của Sở Nội vụ Hưng Yên
176/QĐ-SNV 18/05/2020 Quy chế làm việc của Thanh tra Sở Nội vụ
1 
°
57 người đang online