Thứ năm, ngày 29 tháng 2 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
77/KH-UBND 15/04/2022 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án " Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026
115/KH-UBND 16/09/2020 Về việc mở lớp Bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo; chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo giai đoạn 2021-2025
516/QĐ-UBND 18/02/2020 Ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Nội vụ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
2584/UBND-NC 17/10/2019 Về việc thực hiện các thủ tục về đăng ký cư trú, thuyên chuyển, bổ nhiệm đối với chức sắc, nhà tu hành đến hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh
105/UBND-NC 15/01/2019 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh
1 
°
96 người đang online