Thứ năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
250/QĐ-UBND 09/02/2023 ban hành Chương trình công bố tài liệu lưu trữ đnag được bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Hưng Yên phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước, giai đoạn 2022-2030
13/KH-UBND 06/02/2023 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Hưng Yên năm 2023
198/QĐ-UBND 31/01/2023 Về việc thực hiện giao nộp, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn vào Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2023
127/QĐ-UBND 17/01/2023 Ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Hưng Yên
60/QĐ-UBND 26/08/2021 Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
123/KH-UBND 29/07/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025"
667/QĐ-UBND 03/03/2021 Về việc thu, nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2021
22/CT-UBND 14/10/2020 Về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh Hưng Yên
22/CT-UBND 14/10/2020 Chỉ thị về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh Hưng Yên
3219/QĐ-UBND 18/12/2017 Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Hưng Yên
1 
°
454 người đang online