Thứ bảy, ngày 28 tháng 1 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
60/QĐ-UBND 26/08/2021 Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
667/QĐ-UBND 03/03/2021 Về việc thu, nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2021
13/KH-UBND 21/01/2021 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021
22/CT-UBND 14/10/2020 Về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh Hưng Yên
3219/QĐ-UBND 18/12/2017 Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Hưng Yên
1 
°
612 người đang online