Thứ năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
21/KH-SNV 16/02/2023 Kế hoạch giao nhận tài liệu của các cơ quan, tổ chức vào Lưu trữ lịch sử năm 2023
11/KH-SNV 19/01/2023 Kế hoạch chỉnh lý tài liệu năm 2023 theo Đề án chỉnh lý tài liệu
66/KH-SNV 13/08/2021 Kế hoạch Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm năm 2021
43/KH-SNV 11/06/2021 Kế hoạch giao, nhận hồ sơ, tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2021
1 
°
200 người đang online