Thứ năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
60/2021/QĐ-UBND 26/08/2021 Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
126/KH-UBND 06/08/2021 Khảo sát ý kiến đánh giá của người dân đối với công tác quản trị và hành chính công tại cấp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2025
1784/QĐ-UBND 28/07/2021 Về mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.
1707/QĐ-UBND 14/07/2021 Ban hành quy định về xác định chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
22/KH-UBND 02/02/2021 Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2025
22/2020/QĐ-UBND 12/08/2020 Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính của tỉnh Hưng Yên
25/2019/QĐ-UBND 05/07/2019 Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
1 
°
721 người đang online