Thứ năm, ngày 29 tháng 2 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
09/KH-SNV 18/01/2023 Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) lĩnh vực Nội vụ năm 2023
09/KH-SNV 18/01/2023 Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính lĩnh vực Nội vụ năm 2023
14/KH-SNV 24/01/2022 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
52/KH-SNV 19/07/2021 Kế hoạch kiểm tra công tác nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2021
1 
°
118 người đang online