Thứ bảy, ngày 28 tháng 1 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
52/KH-SNV 10/05/2022 Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026; xây dựng quy hoạch giai đoạn 2026-2031 của Sở Nội vụ
45/KH-SNV 28/04/2022 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, trung tâm thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ năm 2022
08/KH-SNV 20/01/2022 Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2022
07/KH-SNV 20/01/2022 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022
1421/HD-SNV 03/12/2020 Hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên năm 2020
490/SNV-CCVC 21/05/2020 Thực hiện quy định về bổ nhiệm lại cán bộ quản lý
181/HD-SNV 16/03/2018 Hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
1 
°
624 người đang online