Thứ năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
04/2016/TT-BNV 10/06/2016 Hướng dẫn một số nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo
09/2012/TT-BNV 10/12/2012 Quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.
90/2012/NĐ-CP 05/11/2012 Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ
1 
°
687 người đang online