Thứ bảy, ngày 28 tháng 1 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
03/2021/TT-TTCP 30/09/2021 Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh tra chính phủ v/v Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại thanh tra chinh phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra,tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương
04/2016/TT-BNV 10/06/2016 Hướng dẫn một số nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo
09/2012/TT-BNV 10/12/2012 Quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.
90/2012/NĐ-CP 05/11/2012 Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ
1 
°
559 người đang online