Thứ năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
6955/BNV-TGCP 28/12/2020 Cung cấp danh mục các tổ chức tôn giáo, tổ chức được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo
02/QCPH-BNV-BVHTTDL 06/12/2019 Quy chế phối hợp giữ Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng
44/TB-TGCP 12/06/2019 Về việc thành lập Ban Đại diện tỉnh, thành phố của Hội thánh Tin lành Việt Nam
629/TGCP-TL 12/06/2019 Về việc thành lập và quy chế hoạt động của Ban Đại diện tỉnh, thành phố
406/TGCP-CG 22/04/2019 Về việc thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo
394/TGCP-CG 18/04/2019 Về việc thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Gửi Hội đồng Giám mục Việt Nam)
1014/TGCP-PG 20/09/2018 Về việc ủy quyền thực hiện Điều 16 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
199/QĐ-BNV 31/01/2018 Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội Vụ
02/2016/QH14 18/11/2016 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
04/2016/TT-BNV 10/06/2016 Hướng dẫn một số nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo
1 
°
795 người đang online